dreamstime_xxl_500074%20(1)_edited.jpg

Dur Bon

Dur Bon er en tibetansk prebuddistisk retning og tradisjon. Den inneholder noen av de dypeste forståelsene av det menneskelige sinn og av sammenhengene mellom kropp, sinn, liv og natur som jeg noen gang har vært borti. Det inneholder også dype innsikter om kroppen og dens systemer, og om hvordan å vekke og opprettholde vitalitet. Disse innsiktene inkluderer bruk av øvelser, meditasjon og indre fokus, bruk av urter, krydder og mat som medisin, både innvortes og i behandlinger, samt at det har sin egen form for akupunktur og massasje. Fokuset for alt sammen er å understøtte kroppen og sinnets egne systemer for balanse, vitalitet, helse og utfoldelse.


I dypet av denne forståelsen ligger innsikten om at livet alltid søker å uttrykke seg selv, og at alle former er unik i sitt eget uttrykk. Det betyr at du er et unikt uttrykk for liv, og at din "jobb" er å være og å uttrykke deg selv mest mulig, og min jobb som terapeut eller lærer, blir å understøtte de prosessene som er der, understøtte kropp og sinn i denne prosessen av å komme tilbake til sin helhet og å uttrykke sin sanne natur

Det er ikke noe som skal fikses, du er ikke feil, du er ikke ødelagt. I dypet av deg selv, bakenfor sår, traumer og tilbakeholdelse, eksisterer alltid dine kvaliteter, ditt unike potensiale og din essens.

Alt du trenger for å leve ditt liv, ligger i deg. 

Dur Bon forståelse

Der er mange sammenfall mellom Dur Bon forståelsene og det vi finner i vedisk tantra, kinesiske medisin, ayurveda og yoga filosofien. 


Forståelsen av at vi er så uendelig mye mer og mer kompleks enn det vi er opplært til å oppleve oss selv som. Vi er en pulserende dans av bevissthet og energi/form, og vår opplevelse av oss selv og verden kommer ut av dette.

Bevissthet og tankeprosesser er ikke bare noe som forgår i hodet. Ethvert organ, ethvert organsystem, hudceller, nervebane og hormonelle system og reseptorer forer oss hele tiden med  informasjon om det som foregår i oss og rundt oss, og bearbeidingen av denne informasjonen bestemmer hvordan kroppen responderer og balanserer seg i forhold til det hele.

Slik blir også helse, helhet og velvære i kroppen påvirket av alle prosessene i både kropp og sinn.

Det er ikke slik at kropp og sinn henger sammen, de er rett og slett bare ulike lag av akkurat samme virkelighet, og når vi påvirker ett lag, påvirker vi alle.

Dermed kan vi jobbe med helhet og helse via alle lagene. Via den fysiske kroppen med trening, fysiske behandlinger, mat, medisin og operasjoner. Via den mentale og følelsesmessige kroppen, i form av tankeprosesser, prosessering av minner, ny læring og nye innsikter, og via vår essens, kontakten med egen kilde og vår egentlige natur, og dermed å "reboote" herfra.


Og gjennom hver av disse, og alle samlet, kan vi gjenopprette balanse, flyt og helhet. Det betyr ikke at livet bare blir en dans på rosa skyer, for livets natur inneholder sine pulser og sykluser, sine gode og sine mindre gode opplevelser, og vi har både kulturelle og nedarvete temaer som gjerne skaper utfordring og smerte, men vi kan i mange tilfeller lette på smerten, finne innsikt i ubehaget, finne ressursene inni til å håndtere, slik at man både kan bevege seg gjennom og bevege seg med det som skjer med større letthet og mindre smerte.


 Hvilken innfallsvinkel som er best kommer an på både tilstand og menneske som søker hjelpen. Disse innsiktene kan brukes både til behandling av ubalanser og til å utvikle seg selv. Utvikle som i å vikle seg ut av det som hindrer deg i å være deg selv eller i å finne din flyt :-)

Jeg tilbyr ikke rene Dur Bon behandlinger. Jeg jobber med en rekke ulike teknikker og metoder, både fra dette systemet og mange andre innfallsvinkler, alt etter det jeg oppfatter kan være til mest hjelp, men med en dyp basis i forståelsene hentet fra Dur Bon.

dreamstime_xxl_892056_edited_edited.jpg

“I kjernen av all skapelse, ligger essensen klar til å utfoldes”