bryllup.jpg

Siden er under konstruksjon

Holistiske ritualer og seremonier

Skal du gifte deg, ha navnedag, konfirmasjon eller begravelse?

Eller har du behov for andre personlig tilpassete seremonier?

Da vil jeg gjerne få hjelpe deg

Som godkjent ritualleder i holistisk forbund, kan jeg tilby seremonier ved livets store overganger, i samarbeid med forbundet. Og andre seremonier og ritualer du måtte ønske, direkte utformet sammen med deg.


Holistisk Forbund har vigselsrett, kan forette ved begravelser, holder årlige konfirmasjonsopplegg i Oslo og Bergen, og kan være med å lage rammene rundt navnedag og velkommen til jorden ritualer.

Alle ritualer kan tilpasses og samskapes med dem det gjelder, for å skape en vakker og verdig markering i tråd med deres verdier.


Holistisk Forbund er en livsynsnøytral livssynsorganisasjon, og du trenger ikke være medlem for å kunne ha en holistisk seremoni. Alle, uansett tro eller ståsted, er velkommen til å få seremonier i under forbundet, det skaper blant annet en fin mulighet dersom dere har ulike religioner eller livssyn, eller om dere bare ønsker en høytidelig ramme rundt disse overgangene i livet, som går dypere enn bare det rent formelle.
Medlemskap i HF er forøvrig gratis, og medlemmer har rabatterte priser på blant annet seremonier.

 

Om Holistisk Forbund: HF ble startet i 2002 av initiativtakere fra bla Alternativ Nettverk, for å skape en møteplass og et sted for tilhørighet for mennesker opptatt av helhet, bærekraft, miljø og åndelige spørsmål, uten at de opplever at de hører hjemme i noe satt livsyn eller religion. HF arbeider for utvikling av mer bærekraftige og rettferdige strukturer i samfunn, for en utvidet forståelse av helhet og for den enkeltes rett til å søke og utøve et livssyn i tråd med egne verdier. Les mer om HF her

282822434_1107212249864433_6461297051641134335_n (1).jpg

Vielse

bryllup.jpg
Glad baby

Navneseremoni

Å gifte seg er en dyp og vakker feiring av kjærligheten og ønske om å dele livet sammen. Det å kunne få en vielse i tråd med egne verdier og bygget rundt akkurat deres forhold og relasjon, gir dybde og mening til vielsen. 

 Vi kan flette inn elementer fra deres egne livssyn, engasjere eller symbolsk flette inn familiene eller andre elementer som er viktig for dere. Vi kan lage rammene i en setting av natur eller innendørs, med de veridiene og elementene som er viktig for dere i høysete.

Ønsker dere en Holistisk Vielse med meg, så ta kontakt med forbundet for å bestille selve vielsen, link finnes i bunnen av av avsnittet her om vielse. Ta evt kontakt med meg direkte samtidig, eller jeg mottar kontaktinfo fra forbundet når det er avtalt, så tar jeg kontakt. Vi møtes og tar en prat om deres verdier og deres historie, og utifra det former vi et rituale som feirer deres forening og kjærlighet. Man må også gjøre en prøvingsattest hos skatteetaten for gyldig ekteskap i Norge. Link til denne finner du i slutten av neste avsnitt.

For å kunne få en juridisk gyldig vielse i Norge, må man gjennomføre en prøvingsattest hos skatteetaten, for å sjekke at begge parter oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap, rent juridisk. Dette går på at man ikke er i nær slekt, ikke allerede gift, ikke mindrårig ol. Prøvingsattesten må ikke være mer enn 4 måneder gammel ved vielsen, og skatteetaten sier at det tar 2-3 uker å få prøvingsattesten. Man kan søke om prøving av ekteskapet digitalt her

 

Pris

Medlemmer: 3.000 kr

Ikke-medlem: 4.000 kr

 

Reisekostnader

Holistisk forbund dekker reise og opphold for ritualleder på seremonidagen 

med inntil 1.500 kr. Utgifter utover dette må dekkes av brudeparet. 

 

Vil dere gifte deg i utlandet?

Ønsker dere en holistisk vielse i utlandet må den offisielle vielsen etter norsk lov gjennomføres i Norge. Selve seremonien med ritualer kan gjennomføres i etterkant i utlandet. Brudeparet må da dekke reise og opphold for ritualleder. 

Å ønske et nytt barn velkommen inn i livet og inn i verden, er en vakker handling. 
Den nye ønskes inn i familien og felleskapet den er kommet til, og familie og venner feirer sine nye medborger, samtidig for gjerne den nye sitt navn.

Disse seremoniene kan være høytidelige eller enklere, og vektlegge det som er viktig for akkurat din familie i møte med det nye barnet.

Når dere velger en holistisk navnefest står dere selv som arrangør av festen. Som ritualleder tar jeg en rolle i selve rituale, og kan også ønske gjester velkommen, komme med praktisk info ol. Sammen utformer vi en seremoni som passer dere og deres ståsted, og skaper et vakkert og meningsfylt innholdet og rammer rundt navneseremonien. 

 

Alle som ønsker det, kan få et holistisk navneritual. Det er ikke krav om medlemskap i forbundet.

Ønsker dere en Holistisk navn- eller velkommen til jorden seremoni, så ta kontakt med forbundet for det praktiske på knappen under, så tar vi oss en prat det seremonielle og rammene når det praktiske er ordnet.

 

En seremoni i regi av Holistisk Forbund medfører ikke at barnet blir medlem i forbundet. Barnet blir derimot automatisk medlem av Den Norske Kirke dersom en av foreldrene er medlem der. Ønsker dere medlemskap i Holistisk forbund? (link til medlemskap).

Pris

Medlemmer 2.000 kr

Ikke-medlemmer 3.000 kr

 

Reisekostnader

Holistisk forbund dekker reise og opphold for ritualleder på seremonidagen 

med inntil 1.500 kr. Utover dette belastes de som skal ha ritualet. 

Holistisk konfirmasjon

Overgangen mellom barn og voksen er en utrolig viktig tid. Det er en overgang som markerer startebn på det egne selvstendige livet til ungdommen, og en tid for å bekrefte og befeste egne valg og verdier.

Dette er en overgang som har vært markert til alle tider og i alle tradisjoner. Og, som i mange tradisjoner innebærer en overgansrituale og en tid eller periode for å gå innover i kontakt med seg selv og å finne tak i egne styrker, valg og retning i livet.

Det er en tid der tilhørigheten og forankringen i familien svekkes, til fordel for å finne sin plass i det større felleskeapet, finne sine likesinnete og finne hva livet betyr og består av for en selv.

Spesielt i vår tid med så mange valg, gruppepress, sosiale medier og mye psykiske utfordringer for mange ungdommer opplever jeg det som dypt viktig å kunne tilby ungdom et skillelig overgangsrite, en lenger periode der de kan komme sammen med jevnaldrene og utforske hva som er sant for dem selv, finne inn til egen identitet og verdier, og bekrefte troen på seg selv. Det trengs når man etterhvert skal ut i verden og møte voksenlivets krav og valg. Jeg har lenge ønsket å tilby, eller at det fantes et skikkelig opplegg for ungdommer å få lov å møte og utforske seg selv i denne tiden.

Derfor er jeg utrolig takknemlig for at HF har skapt sitt konfirmasjonsopplegg og at jeg får lov å være med å tilby det til ungdommer i Bergen og omeng. Det er et utrolig flott opplegg som inneholder

8 temakvelder der vi møtes en gang i uken, 1 visjonshelg i nærhet til naturen, og en flott, verdig og høytidelig seremoni til feiring og markering av konfirmasjonene, sammen med familie og venner.

Temaer på temakveldene:

Visjonshelg:

Vi bor sammen i nærhet til naturen, alt etter været foregår aktivitetene inne eller ute. Det er rom for masse sosialt og bare være sammen, og der er meningsfylt innhold som hjelper en videre på å finne sin egen vei og plass, og der er masse god mat. Ungdommene får også muligheten til å oppleve en visjonsvake, å sitte ute i skogen om natten i møte med seg selv og reflektere over sider av egne liv og verdier. Dette er en sterk og flott opplevelse, som gjør noe med en. Man har hele tiden mulighet til å komme tilbake til basen, der voksne sitter våken og passer på.

Seremoni med venner og familie

Begravelse

Blomsterdekorasjon

Også ved livets ende, som markering for livet som har vært levd, og en viktig minnestund for familien, er det viktig å kunne skape en seremoni som speiler livet som har vært levd.

Andre ritualer og overganger

Frihet.jpg

Også ved andre anledninger i livet kan det være fint med seremonier. Feks ved forlovelse, skilsmisse, flytting, store livsendringer eller som takknemlighet for store eller viktige ting som har skjedd.

Holistisk Forbund har ikke organiserte ritualer for dette, men du er hjertelig velkommen til å ta kontakt for en prat, så kan vi nok finne rammer og innhold som markerer anledningen på en verdig måte.