Healing Touch Therapy_1

Kraniosakral terapi

En mykt og dyptgående metode

Kraniosakralterapi er en helhetlig behandlingsform, som jobber via den fysiske kroppen med lette grep og forløsninger i bindevevet. Kraniosakral kommer fra samme røtter som osteopati, og har sitt navn fra at det jobber med flyten gjennom og mellom kraniet og sakral beinet (korsbeinet) i bunnen av ryggsøylen.


Visjonær kraniosakral terapi (VKST) som jeg jobber med, er en ikke-invaderende behandlingsform som jobber på kroppen (og sinnets) egne premisser.

 VKST baserer seg på en forståelse av at enhver kropp har sin naturlige balanse med og vekst i livet, og at det er når denne naturlige flyten blir stoppet, at spenninger, smerter og ubehag oppstår.

Kropp og sinn er uløselig sammenknyttet. Spenninger i muskulatur og bindevev påvirker hele kroppen og også psyken. Stress og følelsesmessige påkjenninger påvirker hele kroppen gjennom muskelspenninger, blodtrykk og nervesystem.

Visjonære kraniosakral er en mild og skånsom behandlingsform, som likevel når dypt og kan skape varige endringer.

Det er en myk reise tilbake til seg selv. Gjennom myke grep og lette bevegelser åpner spenninger seg rundt muskulatur, bein og bindevev, og kroppens naturlige flyt og balanse kan gjennoptaes.

Noe som også gjør at psyken balanserer seg tilbake til seg selv.

1 t 25 min - 900,-

Behandling for barn og unge opp til 18 år: 750,-