top of page
Healing Touch Therapy_1

Kraniosakral terapi

En myk, støttende og likevel dyptgående metode

Kraniosakralterapi er en helhetlig behandlingsform, som jobber via den fysiske kroppen med lette støttende grep som kommuniserer med kroppens iboende systemer.

Kraniosakral kommer fra samme røtter som osteopati, og har sitt navn fra at det bla jobber med flyten av cebrospinal væske gjennom og mellom kraniet og sakral beinet (korsbeinet) i bunnen av ryggsøylen, en flyt som er nært knyttet til vitaliteten og åpenheten i kroppen vår.

 

Jeg jobber med visjonær kraniosakral terapi (VKST) og holder på med en internasjonal sertifisering i biodynamisk kraniosakral (BDCST), begge disse er  ikke-invaderende behandlingsformer som jobber på kroppen (og sinnets) egne premisser.

 De baserer seg på en forståelse av at enhver kropp, og ethvert menneske, har sin unike natur og sin naturlige balanse med og vekst i livet, og at det er når denne naturlige flyten blir hindret, at spenninger, smerter og ubehag oppstår.

Kropp og sinn er uløselig sammenknyttet. Spenninger i muskulatur og bindevev påvirker hele kroppen og også psyken. Stress og følelsesmessige påkjenninger påvirker hele kroppen gjennom muskelspenninger, blodtrykk, hormonelle balanser og nervesystemet.

Kraniosakral er en mild og skånsom behandlingsform, som likevel når dypt og kan skape varige endringer.

Det er en myk reise tilbake til seg selv. Gjennom myke grep og lette bevegelser åpner spenninger seg rundt muskulatur, bein og bindevev, kropp og sinn får tilgang på de dypereliggende rytmene og vitaliteten i kroppen, og kroppens naturlige flyt og balanse kan gjenopptas.

Noe som også gjør at psyken balanserer seg tilbake til seg selv.

1 t 25 min - 1200,-

Behandling for barn og unge opp til 18 år: 850,-

bottom of page