Tantra - i sin essens

Oppdatert: 8. jul.

Tantra dreier seg om sanselig tilstedeværelse. Om å være et fysisk vesen, i en fysisk verden, - og samtidig et uttrykk for Bevissthet, Livet, Universet, Kjærlighet eller Gud.

Det dreier seg om å oppleve og forstå hva det egentlig vil si å være menneske, og stole på sansene som porter til erfaring. Din unike erfaring. Om å sanse seg inn i, være tilstedeværende nok til å oppleve Livet bakenfor form og hendelser.


Alt er et uttrykk for det samme store Livet, Gud eller hva enn du ønsker å kalle det. Alt avdekker livets sanne natur om du lytter, er tilstede.

Og, det er DET det dreier seg om i tantra. Å bli levende, tilstedeværende og å oppleve livets dans slik den autentisk utfolder seg.


I tantra har alt et budskap til deg. Alt lærer deg om deg selv og livet. Ikke fordi det eksisterer for å kommunisere med deg, men fordi din opplevelse av noe, uansett hva det er, avdekker en hel masse om hva som foregår inni deg og om ditt forhold til verden. Uansett hva du møter, gjennom å være tilstede i opplevelsen og i dine reaksjoner, blir du dypere kjent med deg selv og med drivkraften bak det som skjer, både i deg selv og i den større livsveven.


Tantra er også seksuelt, fordi det omhandler og omfavner HELE livet, også seksualiteten.

Men tantra er langt fra bare seksuelt.

Det er en avdekking av livets krefter og hvordan de spiller sammen og skaper vår opplevelse.

Seksualitet er en sterk kraft som kan få oss nærværende. Sex og seksualitet dreier seg også om polaritet og dualitet, og om sammensmeltningen av motsetninger. Det å gi seg hen, smelte sammen og oppleve enhet. Det å tørre penetrere livet, partneren, opplevelsen med full tilstedeværelse og kjærlighet. Og å tørre å la seg penetrere av kraften og opplevelsen av livet.


Dette gjelder seksuelt og det gjelder i hele livet. Kan du, tør du å gi deg hen til livet? Tør du møte det like åpent, like nakent, like sårbart som du gjør seksuelt. Tør du smake på det, la det komme til deg. feie over deg, fylle deg eller oppsluke deg, og bare gi deg hen, ta imot og la deg smelte inn i enhet? Da avdekker livet sin sanne natur for deg, der og da, og gir deg din sanneste opplevelse av hvem du egentlig er..


God, sanselig reise <3#tantra #selvutvikling #åndelighet

18 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle