• Renate Hetlevik Andersen

Tantra - i sin essens

Oppdatert: 21. feb. 2020

Tantra dreier seg om sanselig tilstedeværelse. Om å være et fysisk vesen, i en fysisk verden, - og samtidig et uttrykk for Bevissthet, Livet, Universet, Kjærlighet eller Gud.

Det dreier seg om å stole på sansene som porter til erfaring. Din unike erfaring. Og å sanse seg inn i, være tilstedeværende nok til å oppleve Livet bakenfor form og hendelser.


Alt er et uttrykk for det samme store Livet, Gud eller hva enn du ønsker å kalle det. Alt avdekker livets sanne natur om du lytter, er tilstede med hele deg. Og, det er det det dreier seg om i tantra. Å bli levende, tilstedeværende og å oppleve livets dans slik den utfolder seg.


I tantra har alt et budskap til deg. Alt lærer deg om deg selv og livet. Uansett hva du møter, gjennom å være tilstede i opplevelsen og i dine reaksjoner, blir du dypere kjent med deg selv og med drivkraften bak det som skjer.

Tantra er også seksuelt, fordi det omhandler og omfavner heler livet, også seksualiteten. Men det er langt fra bare seksuelt. Det er en avdekking av livets krefter og hvordan de spiller sammen og skaper vår opplevelse. Seksualitet er en sterk kraft som kan få oss nærværende. Sex og seksualitet dreier seg også om polaritet og dualitet, og om sammensmeltningen av motsetninger. Det å gi seg hen, smelte sammen og oppleve enhet. Det å tørre penetrere livet, partneren, opplevelsen med full tilstedeværelse og kjærlighet.


Dette gjelder seksuelt og det gjelder i hele livet. Kan du, tør du å gi deg hen til livet? Tør du møte det like åpent, like nakent, like sårbart som du gjør seksuelt. Tør du smake på det, la det komme til deg. feie over deg, fylle deg eller oppsluke deg, og bare gi deg hen, ta imot og la deg smelte inn i enhet? Da avdekker livet sin sanne natur for deg, der og da, og gir deg din sanneste opplevelse av hvem du egentlig er..


God, sanselig reise <3#tantra #selvutvikling #åndelighet

6 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle