Den seksuelle siden av tantra

Oppdatert: 8. jul.

Tantra er en dyp filosofisk og praktisk retning med basis i østen for flere tusen år siden.

En retning som forstår livet som en sammenfletting av bevissthet og energi, og som dermed omfavner hele det fysiske livet som uttrykk for den dypere virkeligheten, også sex.

På begynnelsen av forrige århundre kom en del vestlige mystikere i kontakt med disse tankene, og grep spesielt tak i den seksuelle biten. Herfra utviklet det seg en helt egen retning i tantraen, gjerne kalt vestlig Tantra, og som nå også kalles Bevisst Seksualitet.

Denne retningen har tidvis lite med klassisk Tantra å gjøre, med den dype filosofiske forståelse og praksis, men har likevel mye av verdi å by på til moderne mennesker.


Vestlig Tantra er et uttrykk for et dypt behov i samfunnet. Den har videreutviklet seg fra biter av en praksis, til en omfattende samling teknikker og forståelser rundt livskraft og seksualitet, og er minst like aktuelt i dag som for 100 år siden.

Vi har i vår vestlige kultur gått fra seksuell undertrykkelse til seksuell fastfood. Til porno, one-night stands og hurtig friksjons basert sex, som gir hurtig, men ofte kortvarig tilfredsstillelse.

«Fastfood» som ofte følges av tomhet og sug etter mer, uten en dypere tilfredshet. «Fastfood» som ikke er i nærheten av å berøre det potensiale som ligger i hverken sex eller vår seksualitet.


Vår seksualitet er et uttrykk for vår livskraft og vår skaperkraft, den har kapasiteten til å vekke opp hele kroppen og sanseapparatet til en helt ny opplevelse av verden. I lek med denne kraften i oss, har vi muligheten til å tappe helt inn i vår essensnatur, i vår skapende, ekstatiske kilde.

Vestlig Tantra gir deg et møte med «Gud» gjennom seksualiteten. Til å oppløses fullt ut inn i kilden vi alle er et uttrykk for. Det gir også tilgang på liv, lek og kreativitet og til potensialer i kropp og sinn som vi sjelden ellers har tilgang på. Den vestlige tantraen handler mye om sex, men mer om seksualitet. Om livskraft og levendehet. Det handler om pust, bevegelse, flyt, meditasjon og tilstedeværelse. Om å bli fullt levende i kroppen og i ditt møte med verden, og da våkner ditt sanne potensiale.


Det er mye snakk om seksuell utholdenhet, multiorgasmer og fulle kroppsorgasmer når man snakker om denne delen av tantraen. Og, det er en del av det. Det høres gjerne fryktelig fancy eller avansert ut, men egentlig er det bare vår sanne natur i utfoldelse, - en bi-effekt av det å komme tilbake til flyt og levendehet. Du opplever livet bølge gjennom deg i sin mest intense, myke, vakre, råeste essens, både bokstavlig og i overført betydning. Ikke ulikt slik barn opplever verden, men uttrykt gjennom en voksen, seksuelt våken kropp.


De fleste mennesker bærer fortsatt på skam eller uforløste behov rundt sin seksualitet og livskraft.

Det kan være rundt lekenhet eller kraftfullhet, rundt ens lengsler, villskap, sårbarhet, uskyld eller frihet.

Mange lengter etter et mer levende, ekte liv. En mer levende utgave av seg selv. Og i alt dette kan vestlig tantra ha mye å gi. Å gjenfinne, utforske og leke med denne siden av seg selv, og å bli møtt i åpenhet og nærhet. I trygge rom og rammer, hvor man kan møte det som ligger uforløst, av råskap, sårbarhet, traumer, glede og lyst, og gi det et nytt levende uttrykk. Hvor man kan la kraften i det, bli del av gaven man gir verden.


Det dreier seg egentlig ikke om sex, men om å bli levende.

Seksuell Tantra dreier seg om å forløse blokkeringer i flyten av livskraft, å transformere skam og begrensende mønstre. Å lære å leve med, leke med og å rette den seksuelle energien inn i det som har verdi for deg.

Det dreier seg å finne tilbake til et ekte og levende uttrykk for deg selv, slik akkurat du er sammensatt.

Om å gjøre kropp, sinn og liv LEVENDE.


Alt for mange mennesker har også vært utsatt for seksuelle overgrep, så og si alle har opplevd overtramp av grenser og mindre traumer, og her kan også vestlig tantra ha mye å gi.

Men, her skal man også trå varsomt og velge godt med omhu.

Det er sterke krefter man jobber med, og stor sårbarhet, så her er det viktig å velge terapeuter og grupper med stor respekt og dyktighet.

Det finnes mange aktører på denne scenen, og noen er langt mer dyktig og seriøs enn andre.

Velg dine lærere og partnere med omhu. Lek i trygge og gode rammer, der nei er like viktig som ja, da vil du kunne oppleve den virkelige helende kraften som ligger her.

God, sanselig reise

#tantra #seksualitet #livskraft #lekenhet
#tips #chang

139 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle