Lidelse - hva er det og hvor kommer det fra

Oppdatert: 14. nov. 2021


Lidelse er gjerne ikke et ord vi bruker så mye i vår daglige tale, vi snakker mer om smerte, angst, depresjon, sorg, dårlig selvbilde osv, men lidelse kan være greit som et samlebegrep. Alle disse tingene listet over er opplevelse av lidelse; av fysisk eller følelsesmessig smerte og fastlåsthet, eller av å være avskåret fra seg selv og livet.


Smerte, både fysisk og psykisk, er en del av livet her på jorden, uansett. Vi har alle opplevd det, og kommer alle til å oppleve det. Det kan være fysisk smerte i form av skade eller sykdom, eller evt fødsler, eller det kan være psykisk smerte i form av tap, sorg, avvisning osv. Smerte er uungåelig, og naturlig. En del av livet i fysisk form.


Smerten trenger vi å gi oss rom til å føle, og også ofte til å lære av. Enten det er å lære hvordan å ikke gjøre noe som skaper smerte igjen, eller det er å lære å ta bedre vare på oss selv, finne nye måter å gjøre ting på, nye valg eller eller ny forståelse.


Lidelse, på den annen side, er av en annen karakter. Den er ikke på samme måte uungåelig. Lidelse er ofte en mer langvarig tilstand, der vi sitter fast i eller henger oss fast i det som gir smerte. Smerte er ofte kortvarig. Den inntrer, den har sin intensitet, og den avtar. Men den kan evt komme i bølger eller være repeterende, som opplevelsen av sorg, eller sult om man har lite mat, gjentagende fysisk smerte, gjentagende følelsesmessig smerte som avvisning eller latterliggjøring, Men, smerten i seg selv er relativt kortvarig eller avgrenset hver gang. Lidelse har en annen karakter. Vi blir sittende fast i opplevelsen av smerte, og gjerne fast i identifisering med det som gir smerte. Vi opplever at livet vårt er denne smerten eller at det ikke finnes noen vei ut av den. Den er ikke et naturlig utrykk for liv, men snarere et uttrykk for identifisering, fastlåsthet, kamp eller spilttelse.


Og derfor er det viktig å skille mellom disse. Smerten er uungåelig, og å gi seg over til denne kan gi tilgang på viktig informasjon, handlekraft eller løsninger. Lidelse er det nettet av følelser og tankesett vi bygger rundt smerten, denne hemmer oss og trekker oss ned, får oss til å føle oss fastlåst. Her trenger vi å løse opp identifiseringen, finne inn til kjernen av oss selv og opplevelsen, for å kunne finne veien ut herfra.

I følge yoga (og en del andre tradisjoner) oppstår lidelse når der er en splitt mellom det vi opplever og det vi ønsker eller mener at vi skulle oppleve. Det vil si, at lidelsen ofte trer inn når vi prøver å skyve vekk eller å overse smerten som vi opplever, eller vi mener at vi ikke skulle hatt de følelsene eller den opplevelsen, at vi skulle vært et annet sted, fysisk eller i oss selv, eller i verste fall vært en annen.

Mye av yogaen, og også en del andre åndelige tradisjoner, dreier seg om verktøy for å oppfatte og oppleve mer direkte det som faktisk er, og verktøy til å bevege seg med og gjennom de opplevelsene vi har, når de oppstår, til mest mulig rikhet og glede.


Glede i denne sammenhengen er ikke nødvendigvis en euforisk, boblende lykke opplevelse, men mer en dyp, stille tilfredshet og hvile i situasjonen slik den er. Det betyr ikke at du må være glad for eller takknemlig for det du opplever, men å finne en aksept med, og dermed kunne bevege seg gjennom med størst mulig fred og harmoni.


Når vi opplever stress, depresjon, angst, uro, prestasjonskrav, dårlig selvbilde osv, så oppstår alt sammen utifra en splittelse og en smerte i splittelsen mellom det som faktisk er og det vi tenker at det skulle vært. Vi skulle fått unna mer, vi skulle vært slankere, sterkere, penere, rikere... Vi skulle vært flinkere, fått gjort mer, vært kommet lenger... Det er noe galt med meg, jeg skulle vært annerledes, jeg er i veien...Jeg skulle vært et annet sted i livet, med andre mennesker, i en annen jobb eller annen livssituasjon..

Alt dette skaper lidelse

Og, den eneste måten å faktisk "komme seg ut av det" er å omfavne det som er og starte derfra. Det betyr ikke å akseptere i den form av å si at det er ok eller at det er helt fint at det er som det er, men å ta innover seg at det er slik akkurat nå, som et første skritt til å enten kunne leve med det med ny flyt eller til å kunne starte nye spor.


I yogaens kan verktøy som fysiske asanas (stillinger), pusteøvelser, fokus og meditasjon hjelpe oss både med å hvile inn i og akseptere det som er, akkurat nå, og det kan gi oss dypere kontakt med ressursene i oss, kontakt med oss selv bakenfor mønstre eller negativitet, og dermed bedre tilgang på de endringene vi ønsker å gjøre.

Så, når du opplever smerte, se om du kan gå med det, lytte til det som skjer og hva du trenger, og så bevege deg med det som skjer, snarere enn å kjempe mot det. Smerte vil vi alle oppleve fra tid til annen, men lidelse er ikke nødv

42 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle