• Renate Hetlevik Andersen

Lidelse - hva er det og hvor kommer det fra


Lidelse er gjerne ikke et ord vi bruker så mye i vår daglige tale, vi snakker mer om smerte, angst, depresjon, sorg, dårlig selvbilde osv, men lidelse kan være greit som et samlebegrep. Alle disse tingene listet over er opplevelse av lidelse; av fysisk eller følelsesmessig smerte, av å være avskåret fra seg selv og livet.

I følge yoga (og en del andre tradisjoner) oppstår lidelse når der er en splitt mellom det vi opplever og det vi ønsker eller mener at vi skulle oppleve, og mye av yogaen dreier seg om verktøy for å oppfatte og oppleve mer direkte det som faktisk er, og verktøy til å bevege seg med og gjennom de opplevelsene vi har, til mest mulig rikhet og glede.

Glede i denne sammenhengen er ikke nødvendigvis en euforisk, boblende lykke opplevelse, men mer en dyp, stille tilfredshet og hvile i det som er.

Når vi opplever stress, depresjon, angst, uro, prestasjonskrav, dårlig selvbilde osv, så oppstår alt sammen utifra en splittelse og en smerte i splittelsen mellom det som faktisk er og det vi tenker at det skulle vært. Vi skulle fått unna mer, vi skulle vært slankere, sterkere, penere, rikere... Vi skulle vært flinkere, fått gjort mer, vært kommet lenger... Det er noe galt med meg, jeg skulle vært annerledes, jeg er i veien...Jeg skulle vært et annet sted i livet, med andre mennesker, i en annen jobb eller annen livssituasjon..

Alt dette skaper smerte og lidelse

Og, den eneste måten å"komme seg ut av det" er å omfavne det som er og starte derfra. Det betyr ikke å akseptere i den form av å si at det er ok eller at det er helt fint at det er som det er, men å ta innover seg at det er slik akkurat nå, som et første skritt til å enten kunne leve med det med ny flyt eller til å kunne starte nye spor. Og i tillegg kan yogaens mange andre verktøy, fra fysiske asanas (stillinger) til pusteøvelser, fokus og meditasjon hjelpe til, både med aksepten og med endringen.

15 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle