Livsmestring og indre alkymi

Oppdatert: 23. aug. 2020

LivsMestring dreier seg om å skape et liv i glede og mening. Et liv i tråd med deg selv. Det dreier seg om få tak i, og jobbe med den naturlige flyten som finnes i deg og i møtet med livet rundt. Livet du lever (og opplever) er et utrykk for deg, og har sin egen harmoni (eller disharmoni) med deg. Når vi er fri til å uttrykke oss selv og bruke egne ressurser, skaper vi et liv med flyt, harmoni, glede og utfoldelse. Et liv som føles godt, for oss. Uansett hvordan vårt liv ser ut. Men, de færreste har fullt ut blitt møtt for den man er, så vi prøver derfor heller å leve opp til andres tanker om hva som er riktig og godt. Noe som fører til ulike stengsler eller undertrykking av egen karakter, egne behov og egne ressurser, og som skaper opphopning og knuter i både kropp, sinn og liv.

LivsMestring dreier seg om å avdekke disse «feilsporene» og finne veien til din naturlige flyt. Den finnes der for alle. På alle områder. Men, noen ganger kan det være litt vei mellom den vi egentlig er, og den vi lever som i livet vårt her og nå. Og, når det skjer, da kjennes livet fult av ting som ikke flyter. Oppgaver, omstendigheter og hendelser som ikke føles som deg eller som ditt. Relasjoner som butter og ikke oppleves støttende. Drukner du i plikt og stanger hodet i veggen eller har mistet gleden, så har du mistet taket i flyten din. Kanskje vet du hvor skoen trykker, men ikke hva du skal gjøre med det. Du vet gjerne at der er områder hvor du ikke har gitt helt plass til deg selv, eller kanskje bare opplever du alt som stanger og går galt, uten å se eller forstå hvordan det har noen indre sammenheng. Uansett finnes der en vei ut av det. Til mer flyt og glede.

Indre Alkymi er en dypere prosess av å forvandle det inni oss som hindrer oss i å leve våre liv til det fulle. En dyp indre jobbing. Her er det ofte snakk om å ta tak i dypere hendelser, ting fra fortiden, persepsjoner, selvbilder og "sannheter" vi holder om verden og oss selv. Dette er dype "sannheter" i oss, som er oppstått i vårt møte med verden. Spesielt i barndom der vår persepsjon om verden og oss selv skapes. "Sannheter" som er konklusjoner eller følelser trukket ut av spesifikke opplevelser, men som hverken er virkelig sanne eller er tjenelige for oss. Ressursene til å forvandle dette og gjennopprette flyt, ligger i kropp og sinn, det er bare et spørsmål om å nå inn dit og vite hvordan å snu på det. Ved å forvandle historien og opplevelsene på innsiden, forvandler du dine persepsjoner, dine reaksjoner, din opplevelse av og til sist også din skapelse av livet. Både inni og utenfor.

LivsMestring og Indre Alkymi går hånd i hånd. Noen ganger er det enklere korreksjoner i fokus og handling som skal til for å gjenopprette flyten. Noen ganger en gjenkjennelse og forståelse av hvorfor ting til stadighet butter eller «går galt». Mens andre ganger trengs der større dypdykk og gå inn å korrigere oppfatninger om en selv og verden som har blitt sittende fast, eller forløse smertefulle hendelser. Verktøy som benyttes er samtale, meditasjon, oppmerksom tilstedeværelse («mindfullness»), øvelser for kropp-sinn koblinger, forståelse av prosessene for skapelse og prosessene i kropp og sinn. I tillegg benyttes healing og evt kraniosakral som en forsterker og hjelp til integrering  1. #selvutvikling #prosess #livsveiledning

20 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle