Yin yoga

Oppdatert: 21. feb. 2020

Yin yoga kombinerer yoga og qi gong.

Den har sine røtter både fra den indiske tantra tradisjonen og fra taoismen, og inkorporerer forståelsen fra kinesisk medisin.


Pusten er broen mellom kropp og bevissthet. Og også mellom det bevisste og det underbevisste. Pust er noe som på den ene siden foregår i kroppen, uten at vi trenger å tenke på det. En del av det autonome (automatiske) systemet i kroppen, koblet til kroppens indre behov og miljø. Og, på den andre siden, noe vi lett kan få kontakt med og styre, og gjennom det, påvirke tilstanden i kropp og sinn.


Når vi stresser, blir redd, eller bruker musklene intenst, puster vi hurtig. En måte for kroppen å oppta mye oksygen. Men vi puster også overfladisk, som ikke gir fullt utbytte av hver pust. Når vi puster hurtig aktiviserer vi kroppens igangsettende system. Det sympatiske nervesystemet, som igjen aktiviserer muskler og de organer vi trenger for å kunne handle hurtig. Vi blir klar til action eller arbeid, årvåken og fokusert på det som trengs å gjøres. Systemene i kroppen som oppretter handling, igangsetting, og overlevelse stimuleres.


Når vi puster rolig, aktiviseres det parasympatiske nervesystemet. Det roer oss ned, setter kroppen i hvile og vedlikeholds modus. Blod flyter til fordøyelse og reproduksjon, og gjør oss istand til å oppta næring og å være skapende. Når vi er rolig og avslappet er fokuset vårt mer utvidet, vi er mer åpen for det som er godt, skaper vekst og samhold.


På mange måter kan vi beskrive dette som yang og yin. Yang er igangsettende, handlekraftig, målrettet, fokusert. Yin er avslappet, åpen, motagende, hvilende.

Begge deler trengs. Vi trenger å handle, skape, gjøre, bevege oss. Og, vi trenger å hvile, lade opp, være mottakelig og åpne. Både for å fungere og skape livene våre, og for å kunne fortsette å fungere, reparere kropp og sinn, skape relasjoner, og til det fulle kunne oppleve oss selv og livet.

Så, det å lære å ta kontakt med og kontroll over pusten, og å kunne bruke pusten bevisst gir oss et verktøy til også å styre kropp og sinn.


Å jobbe bevisst med pust kalles i yoga for pranayama, og i tillegg til å styrke kontakten mellom kropp og sinn, gi verktøy for å påvirke disse, bygger det også opp livskraft. Når vi puster inn, puster vi inn livet, energi, oksygen, og luften/livet utenfor oss blir del av kroppen og innsiden. Når vi puster ut, renser vi kroppen for CO2 og avfallstoffer, vi gir slipp på stress og spenninger, og vi, det som før var inni oss, blir del av livet og luften rundt oss. Magisk og fascinerende 🙂


Asnanaene, eller stillingene i yoga, jobber direkte med den fysiske kroppen. De aktiverer, stimulerer og åpner muskler, ledd og flyt av blod og energi gjennom muskler og organer. De trener hjernen gjennom at alle deler av kroppen er direkte koblet til hjernen og ved å aktivisere kroppen aktiviserer du hjernen. Ved den bevisste pusten og fokuset i stillingene bringer du også bevisstheten inn i kroppen, og i de delene av sinnet som er knyttet til den enkelte stillingen.


I yin yoga bruker man tre typer bevegelse. Selve yin stillingen, som er myke, dype strekk , sittende eller liggende, som holdes lenge. Disse stillingene og den dype, myke måten å jobbe med de, jobber spesifikt med bindevev, ledd, leddbånd og ligamentene i nedre del av rygg, hofter og bein. De åpner, mykner og gir rom for bedre sirkulasjon av væske, blod og næringstoffer. De dype strekkene veksles med myke bevegelser som bringer flyt og mobilitet inn i områdene som har vært strekt. Og, med styrkeøvelser, som bringer kraft og styrke inn i muskulatur og området som har vært jobbet med.

Dette er derfor en “treningsform” som passer for alle, og som kan være fin både til restitusjon, til å gjenfinne mer flyt, vitalitet og åpenhet i kroppen, og for å roe ned og finne dypere i seg selv.


I yin yoga, i motsetning til annen yoga, integreres også qi gong. Den kinesiske formen for “energitrening” av kropp og sinn. Dette er myke, flytende bevegelser i takt med pusten, som skaper økt flyt og vitalitet.


I yin stillingene jobbes der også med meridianene (energibaner, nadier, bindevevslinjer) som er et av kroppens tre komunikasjonessystem, og som fordeler næring i form av energi til de ulike delene av kropp og sinn. Man trenger ikke vite noe om dette for å komme på en yin yoga time. Du vil bli instruert til alt du trenger å vite, men det er et sterkt og interessant ekstra verktøy i yogaen som bringer vitalitet, balanse og harmoni til kropp og sinn.

En yin yoga time varer normalt rundt 90 min, og gir styrke, avslappning og fleksibilitet. Du trenger ikke være myk eller i god form. Hver og en jobber helt i tråd med premissene i egen kropp. Målet er ikke å presse på noen måte, men å åpne, hvile inn i, åpne for mer flyt. Stillingene er heller ikke vanskelige, og kan også avhjelpes med puter og annet utstyr for å bygge opp rundt og lette stillingen enda mer. Samtidig gir alle stillingene også rom for den som er myk, sterk og fleksibel, til å nå dypt inn i både stillingene og seg selv.

Timene avsluttes med savasanah, en liggende stilling der alt arbeidet du har gjort i timen får integreres, og kropp og sinn får falle til ro.

Yin yoga praktiseres også i takt med årstidene og naturens rytmer. Timene vil derfor settes sammen for å understøtte de prosessene og behovene som ligger i kroppen i takt med årstidenes skifter. Hvordan timene settes sammen i forhold til mengde yoga, pust, qi gong vil variere gjennom året, men også fra instruktør til instruktør.


#sleepanxiety #Help

40 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle