I dybden

Ståstedet og bakgrunnen jeg jobber utifra

Arbeidet mitt i dag er et resultat av 30 år med søken. Søken etter svar og innsikt, etter mening, og etter verktøy som kan hjelpe med å snu på ting. Det har vært snart 30 år med meditasjon, over 20 år med sjamanisme, og tett på 20 år med tantra i ulike former.
Det har også vært en ferd gjennom terapiformer og psykologiske tilnærminger. Fra psykologi og religion på universitetet, via massasje, healing, regresjon og dybdeterapi, til 4 år i lære i Dur Bon.
Og parallelt med dette min egen ferd og prosess gjennom livet.

Det jeg tilbyr i dag er en syntese av alt dette. En bruk av teknikker, metoder og innfallsvinkler, alt etter kundens ståsted og hva de ønsker hjelp med. 

Her under kan du lese litt mer om de ulike ressursene jeg henter min kunnskap og mine verktøy fra.

Kropp, sinn og liv - en helhet

Kroppen din er langt mer en bare en klump bein og muskler som bærer deg rundt i verden. Det er et univers av sensorer og innbyrdes koblete systemer, som gir deg din opplevelse av deg selv og av livet og verden rundt deg.

Sinnet ditt, din bevistthet, din tanker og følelser, og din inderste natur, er så uendelig mer enn noen av oss har kontakt med, og der foregår koblinger og assosiasjoner konstant, som påvirker tilstanden i kropp, sinn og opplevelse.

Alt som skjer i kroppen, farger sinnet, og alt som skjer i sinnet, igangsetter respons i kroppen. Det finnes egentlig ikke noe skille.

Og, innunder, bakenfor her har vi livskraften, sjelen, essensen, det som driver oss frem, skaper og omskaper, og som aldri endres eller påvirkes uansett hva som skjer.

Alle disse nivåene er deg, og alle er tilgjengelig for deg å utforske. Hva som er viktig for deg er din egen personlige reise. For noen er livet her, med sine hverdager, relasjoner og problematikker det som interesserer, for andre er det å bli kjent med seg selv eller å utvikle det potensiale som ligger i dem, og for atter andre er det kontakten med og opplevelsen av det åndelige, det evige.

For meg er alle delene uendelig spennende. Jeg elsker å være med folk på reise i alle disse dimensjonene, og å hjelpe de å utfolrske og utfolde det som har verdi for dem

Meditasjon

Meditasjon er en grunnstein i min egen praksis, da det gir et rom til å kontakte seg selv, komme inn i flyten bakenfor, og tre litt ut av krav og mas. Det blir nesten som en kalibrering av meg selv.

Jeg vet, og jeg ser, at for mange er det vanskelig å få meditasjon på plass i hverdagen, og det er helt greit. For mange er det ikke en del av det de ønsker, og for andre kan det være snakk om å senke listen, ikke gjøre det til et for stort prosjekt, men å finne små lommer og teknikker som fungerer for din personlighet og ditt liv.
Det er nydelig å få disse små pusterommene, og det trenger ikke være krevende

Tantra

Tantra er en forståelse av at kropp, sinn og liv er et uttrykk for bevissthet og form i utfoldelse. Den innehar noen av de dypeste innsiktene jeg har møtt på, angående det menneskelige kropp og sinn, og er samtidig en av de få filosofiene som forstår seksualkraften vår som en livskraft som kan vekke alt i oss til liv.
Jeg har studert både klassisk og nyere tantra, det som gjerne også kalles bevisst seksualitet, og begge deler byr på viktige ressurser for det vi mennesker møter på i vår hverdag i dag.

Sjamanisme

Sjamanisme er en samlebetegnelse på naturtradisjonenes livsforståelse, menneskets eldste spirituelle tradisjoner. Det inneholder dype forståelser av hvordan vi er del av alt, og gir oss verktøy til å finne våre plass i verden, og bli kjent med vår dypere plassering her.
For meg personlig har sjamanismen gitt opplevelse av mening og tilhørighet, i tilleg til dype verktøy for å transformere livet mitt.

Yoga - å åpne kropp og sinn til større helhet

Yoga er mye mer enn bare de fysiske stillingene. Det er en rekke forståelser og teknikker om hvordan å åpne kropp og sinn til en mer balansert og ekte opplevelse av livet; hvordan å komme hjem i sin sanne natur. 
Man kan bruke yoga til dyp selvutvikling og for spirituell opplysning, men man kan også bruke yoga som et verktøy til å ivareta kropp og sinn, og skape lommer for dypere kontakt og fristillelse i hverdagen.
For meg er yoga både et pusterom i hverdagen, og en måte å virkelig oppleve de dypere siden ved meg selv og livet 
Det trenger ikke være komplisert, du må ikke forholde deg til et spesifikt system, selv om dette kan gi en annen form for fordypning, du har det alt i deg og kroppen din, og yogaen kan åpne veien dit.

Seremonier og ritualer

Ritualer er et dypt språk som vi i vår vestlige kultur nesten har glemt. Dette er handlinger som bærer mening og markerer noe større enn bare det som utføres i seg selv. Av større slike handlinger har vi vielse, konfirmasjon og begravelse feks, men alle har også små ritualer i hverdagen sin som markerer overganger; morgenkaffen som starter dagen, fredagspilsen som markerer at nå er det helg.. Ritualer og seremonier kan være kraftfulle måter å nå inn bakenfor det mentale nivået, lenger inn i dybden av oss selv og livet, for å skape eller befeste endringer. Det er utrolig fantastiske verktøy for å snu på ting i eget liv.
Dette ligger nært hjerte mitt og jeg har siden slutten av 90-tallet vært involvert i å skape og holde ritualer av ulik karakter, og gjør det fortsatt. Dette er for å tilby folk muligheter til å jobbe personlig og skape endringer.

Kinesisk medisin - 5 elemntsloven

Jeg er ikke utdannet i kinesisk medisin, men har grunnkurs i kinesiologi - Touch for Health, og har studert meridianene, 5-elementsloven, og forståelsen av elementene og organenes funksjon i kropp og psyke gjennom de siste 15-20 årene. Det gir meg så mye innsikt og forståelse i hvordan dynamikken og balansen i kropp og sinn fungerer, og gir også verktøy til en dypere forståelse av og påvirkning på kropp/sinn gjennom dette. De siste årene i samarbeid med akupunktør og re-connective healer Bente K Eilifsen, har gitt fantastiske muligheter til å utforske og fordype dette enda mer, i ren praksis.
Dette er en kilde jeg henter mye rikdom og kunnskap fra.

Vestlig vitenskap

Jeg er en uhelbredelig nerd på ny kunnskap og innsikt, og er stadig på jakt etter nye måter å se og forstå verden og mennesket på.

Noe av det som fascinerer meg veldig er det som nå etterhvert kommer frem i den vestlige vitenskapen av forskning innen nervesystemet, bindevevet, om hvordan vår opplevelse av verden skapes, og hvordan hormonsystem og bakterieflora i magen påvirker hele vår opplevelse av oss selv og verden.

Og, selvfølgelig også forskningen som nå etterhvert gjøres på den målbare effekten av yoga og meditasjon.

For meg er mye av dette ned-på-jorden, helt inn i materien forklaringer fra et testbasert vitenskapelig ståsted, om mye av innsikten vi finner i ayurveda, tantra og kinesisk medisin (for å nevne noen).

I disse tradisjonene er det observert via ytre og meditativ observasjon, og gjerne beskrevet i litt poetiske, mytologiske vendinger, og når vi nå får det samme beskrevet fra vitenskapen, åpner det en ny dimensjon, pluss at det åpner for kommunikasjonen mellom skolemedisn/forskning og natur medisn/alternativt/det åndelige.

Det gleder mitt hjerte å se hvordan verden blir helere :-)

 

481 05 981

©2020 by Indre Alkymi - Renate Hetlevik Andersen. Proudly created with Wix.com