I dybden

Litt om ståstedet og bakgrunnen jeg jobber utifra

Arbeidet mitt i dag er et resultat av 30 år med søken. Søken etter svar og innsikt, etter mening, og etter verktøy som kan hjelpe med å snu på ting. Det har vært snart 30 år med meditasjon, over 20 år med sjamanisme, og tett på 20 år med tantra i ulike former.
Det har også vært en tilsvarende lang ferd gjennom terapiformer og psykologiske tilnærminger.

Fra psykologi, filosofi og religion på universitetet, via massasje, healing, regresjon og dybdeterapi, til 4 år i lære i Dur Bon.
Og parallelt med dette min egen ferd og prosess gjennom livet.

Det jeg tilbyr i dag er en syntese av alt dette. En bruk av teknikker, metoder og innfallsvinkler, alt etter kundens ståsted og hva de ønsker hjelp med. 

Her under kan du lese litt mer om de ulike ressursene jeg henter min kunnskap og mine verktøy fra.

Kropp, sinn og liv - en helhet

Kum Nye_liten.jpg

Meditasjon

Dandelion Parachute Seed

Tantra

Two%20Dried%20Leaves_edited.jpg

Sjamanisme

IMG_0177.JPG

Yoga - å åpne kropp og sinn til større helhet

dreamstime_s_127405855.jpg

Dur Bon

dreamstime_xxl_892056.jpg

Seremonier og ritualer

dreamstime_xs_13947219.jpg

Kinesisk medisin - 5 elemntsloven

5element_liten_edited_edited.jpg

Vestlig vitenskap

dreamstime_s_28961648_edited_edited_edited_edited.jpg

Kraniosakral terapi

dreamstime_l_58791129.jpg

Kraniosakral er gjerne et av de mest spennende verktøyene jeg jobber med for tiden. I alle fall når det gjelder å virkelig skape endringer helt inn i det fysiske i en-til-en behandlinger.

For meg følger en kraniosakral behandling etter en samtale der vi ser på årsaker og sammenhenger, og så går vi inn i behandling og lar vi kroppen vise vei.


Kranio sakral dreier seg om å vikle ut spenninger og mønstre i kroppen. Og, den visjonære kranio sakral terapien jeg jobber med, jobber på en svært myk måte, lyttende og i takt med kroppen vi søker å hjelpe.

På denne måten kan kroppen vise vei, og finne veien til en naturlige flyt og helhet.

Det er fascinerende å se både hvordan kroppen kommuniserer, og også de dype effektene dette har.


For den som mottar behandlingen er det som oftest en svært behagelig opplevelse, selv om øyeblikk av fysisk eller følesesmessig smerte kan intensiveres underveis ettersom kropp og sinn gir slipp på spenninger. Det er rolig og behagelig, på kroppens egne premisser, men åpner veien for dyp frigjøring.

Les mer

Jeg er en uhelbredelig nerd på ny kunnskap og innsikt, og er stadig på jakt etter nye måter å se og forstå verden og mennesket på.

Noe av det som fascinerer meg veldig er det som nå etterhvert kommer frem i den vestlige vitenskapen av forskning; innen nervesystemet, bindevevet, om hvordan vår opplevelse av verden skapes, og hvordan hormonsystem og bakterieflora i magen påvirker hele vår opplevelse av oss selv og verden.

Og, selvfølgelig også forskningen som nå etterhvert gjøres på den målbare effekten av yoga og meditasjon.

For meg er mye av dette ned-på-jorden, helt inn i materien forklaringer fra et testbasert vitenskapelig ståsted, på mye av innsikten vi finner i ayurveda, tantra og kinesisk medisin (for å nevne noen).

I disse tradisjonene er det observert via ytre og meditativ observasjon, og gjerne beskrevet i litt poetiske og mytologiske vendinger, som til tider gjerne har fremmedgjort det for et vestlig sinn og vestlig medisin.
Når vi nå får det samme beskrevet fra vitenskapen, åpner det en ny dimensjon, pluss at det åpner for kommunikasjonen mellom skolemedisn/forskning og natur medisn/alternativt/det åndelige.

Det gleder mitt hjerte å se hvordan verden blir helere, og til å se hvor dette kan føre verden :-)

Les mer

Forståelsene fra den tradisjonelle kinesiske medisinen er blitt en sterk del av min grunnopplevesle. Da spesielt femelements forståelsen og meridianlære.


Jeg har ikke en ren utdannelse i kinesisk medisin, men jeg har grunnkurs i kinesiologi - Touch for Health, utdannelse i Yin Yoga, og har studert meridianene, 5-elementsloven, og forståelsen av elementene og organenes funksjon i kropp og psyke gjennom de siste 15-20 årene, i tillegg til parallellene i min læretid i Dur Bon systemet. 

Dette gir meg mye innsikt og forståelse i hvordan dynamikken og balansen i kropp og sinn fungerer, og gir også verktøy til en dypere forståelse av og påvirkning på kropp/sinn gjennom dette.
De siste årene på Ametysten samarbeidet jeg med akupunktør og re-connective healer Bente K Eilifsen. Dette gav meg mulighet til å fordype kunnskapen min enda mer i praksis og til å bringe dette enda mer inn til mine kunder, gjennom akupunkturen.


Dette er en kilde jeg henter mye rikdom og kunnskap fra.

Les mer

Ritualer er et språk som vi i vår vestlige kultur nesten har glemt. Det er et språk som går i dybden, forbi ord og tanker.
Dette er handlinger som bærer symboler og mening utover det som skjer i øyeblikket. Det markerer noe større enn handlingen som utføres.

Ritualer og seremonier er der for å markere overganger, og å befeste våre verdier eller transformere våre liv. De skaper luker inn til deler av oss selv og til nivåer av verden og livet, som vi til vanlig ikke har kontakt med eller er bevisst på.

Alle kulturer gjennom tidene, og alle liv har sine ritualer, vi tenker gjerne bare ikke over det. Av større ritualer har vi handlinger som vielse, konfirmasjon og begravelse feks, som vi i en eller annen form finner i de fleste kulturer, selv i det humanistiske. Men alle har også små ritualer i hverdagen sin som markerer overganger; morgenkaffen som starter dagen, fredagspilsen som markerer at nå er det helg..

Ritualer og seremonier kan være kraftfulle måter å nå inn bakenfor det mentale nivået, lenger inn i dybden av oss selv og livet, for å skape eller befeste endringer. Det er utrolig fantastiske verktøy for å snu på ting i eget liv.
Dette ligger nært hjerte mitt og jeg har siden slutten av 90-tallet vært involvert i å skape og holde ritualer av ulik karakter. Det tilbyr mennesker muligheten til et dypdykk i seg selv, og til å jobbe personlig med å skape endringer i livet.

Dur Bon er en tibetansk prebuddistisk retning og tradisjon. Den inneholder noen av de dypeste forståelsene av det menneskelige sinn og av sammenhengene mellom kropp, sinn, liv og natur som jeg noen gang har vært borti. Den inneholder også dype innsikter om kroppen og dens systemer, og om hvordan å vekke og opprettholde vitalitet her. Disse insiktene inkluderer også bruk av urter, krydder og mat som medisin, både invortes og i behandlinger, samt at det har sin egen form for akupunktur og massasje.


Det er en ikke-vedisk tantrisk tradisjon med sterke sjamanistiske røtter. Opplæring i denne tradisjonen foregår gjennom praksis og disiplin, gjennom fysiske øvelser, meditasjon, indre øvelser for å vekke kropp og sinn og gjennom ulike oppgaver man skal utføre og erfare, alt fra behandling til medisinlaging til andre praktiske oppgaver. I tillegg til å delta på  større samlinger og seremonier. Alt dette vekker dine egne erfaringer og innsikter og indre visdom, som man så diskuterer og verifiserer med sin lærer, og dermed får korrigert og satt inn i en større forståelse og kontekst 
Jeg gikk i lære i denne tradisjonen i 4 år, fra 2011-2015, og mye av min egen utvikling og mitt arbeid pr i dag er sterkt influert av innsiktene jeg fikk her.

Yoga er mye mer enn bare de fysiske stillingene. Det er en rekke forståelser og teknikker om hvordan å åpne kropp og sinn til en mer balansert og genuin opplevelse av livet; din personlige opplevelse. Det dreier seg om å komme hjem i sin sanne natur, i den kroppen og livssituasjonen du er i akkurat nå. 
Man kan bruke yoga til dyp selvutvikling og for spirituell opplysning, men man kan også bruke yoga som et verktøy til å ivareta kropp og sinn, og skape lommer for avspenning, dypere kontakt og fristillelse i hverdagen.
For meg er yoga både et pusterom i hverdagen, og en måte å virkelig oppleve de dypere siden ved meg selv og livet 
Det trenger ikke være komplisert, du må ikke forholde deg til et spesifikt system, selv om dette kan gi en annen form for fordypning, du har det alt i deg og kroppen din, og yogaen kan åpne veien dit.
Jeg kom første gang borti yoga på slutten av 90-tallet og var innom ulike kurs og retninger, og har brukt det av og på siden den gang, både personlig og i ulike meditasjonsgrupper. I 2015 startet jeg min første rene yogautdannelse, først yin, så yinyang yoga, deretter har jeg bygget på med ulike inspirasjoner og fordypninger, og har også tatt en utdannelse i funksjonell yoga og yogaterapi. Dette er et felt jeg synes er veldig spennede og tilgjengelig, og som jeg stadig fordyper meg i.

Sjamanisme er en samlebetegnelse på naturtradisjonenes livsforståelse, menneskets eldste spirituelle tradisjoner, slik vi finner det hos indianere, samefolket, aboriginis osv.
Det inneholder dype forståelser av hvordan vi er del av alt, og gir oss verktøy til å finne våre plass i verden, og bli dypere kjent med vår plassering her.
Sjamanismen byr på muligheter til å reise i verdene av det som skaper vår virkelighet, og til å kommunisere med alt rundt oss. Den byr også på en rekke innsikter og seremonier for å øke din opplevelse av kontakt med livet, og for å transformere sider av livet ditt, helt inn i dybden. 
Det er en retning og en måte å jobbe på som går forbi det intellektuelle og ordene, inn i de dypere strømningene av sinnet og der vi skaper fra.

For meg personlig har sjamanismen gitt opplevelse av mening og tilhørighet, i tillegg til dype verktøy for å transformere livet mitt.

Å skape settinger og seremonier der mennesker kan komme i kontakt med seg selv og sin plass i helheten, er noe av det vakreste jeg gjør. Ritualer i seg selv er et ufattelig spennende verktøy, som gir oss mulighet til å skape personlig endring på et dypt nivå.

Tantra er en forståelse av at kropp, sinn og liv er et uttrykk for bevissthet og energi i utfoldelse.
Det innehar noen av de dypeste innsiktene jeg har møtt på, angående det menneskelige kropp og sinn, og er samtidig en av de få filosofiene som forstår seksualkraften vår som en del av livskraften vår, en kraft som kan vekke alt i oss til liv.
Pr i dag finnes det mye som kalles tantra, og det er slett ikke alt jeg kan stå inne for, men jeg har vært borti og studert mye, og funnet min vei i dette som jeg opplever dypt berikende og givende.

Jeg har studert både klassisk og nyere tantra, og har 4 år i lære i klassisk tantra. Klassisk tantra dreier seg om oppvekking av kropp og sinn gjennom meditasjon pust og innsikter, mens nyere tantra gjerne kalles bevisst seksualitet, da den fokuserer mye på seksualitet og å bringe bevissthet inn i denne og å frigjøre energien til hele deg.
Begge deler byr på viktige verktøy og ressurser for det vi mennesker møter på i vår hverdag i dag.

Les mer..

Meditasjon kan være så mye, og ulike tilnærminger passer til ulike mennesker. Likevel vil jeg si at det å drive med meditasjon, det å ha en form for praksis, er noe som vil kunne berike ethvert menneske, og også gi verktøy for stressmestring og orientering.

For meg er meditasjon en grunnstein i min egen praksis og daglige liv. Det gir et rom til å tre litt ut av hverdagens dramaer, å kontakte meg selv, kjenne på kontakt med livet, komme inn i flyten bakenfor, og tre litt ut av krav og mas. Det blir nesten som en rebooting og kalibrering av meg selv. Det hjelper meg å finne ro, og gjenfinne mitt eget senter, og det gir perspektiv og klarhet til livet generelt.

Jeg vet, og jeg ser, at for mange er det vanskelig å få meditasjon til å passe inn i hverdagen, og det er helt greit. For mange er det ikke en del av det de ønsker, og for andre kan det være snakk om å senke listen, ikke gjøre det til et for stort prosjekt, men å finne små lommer og teknikker som fungerer for din personlighet og ditt liv.
Det er nydelig å få disse små pusterommene, og det trenger ikke være krevende.

Les mer

Kroppen din er langt mer en bare en klump bein og muskler som bærer deg rundt i verden.
Det er et univers av sensorer og systemer, som gir deg din opplevelse av deg selv og verden, i tillegg til å balansere, vitalisere og opprettholde din fysiske helse og overlevelse.

Sinnet ditt, din bevissthet, dine tanker og følelser, er så uendelig mer enn noen av oss har kontakt med. Der er nivåer og koblinger langt ut over det vi har kontakt med i vårt bevisste sinn. Det foregår assosiasjoner, skapelse og reaksjoner konstant, som igjen skaper våre filtre og vår opplevelse av verden, og i tillegg påvirker tilstanden i både kropp og sinn. 

Alt som skjer i kroppen, farger sinnet, og alt som skjer i sinnet, igangsetter responser i kroppen og påvirker vår opplevelse av oss selv og verden.
Det finnes egentlig ikke noe skille, det er tre sider av samme sak, - kropp, sinn og liv.

Og, innunder, bakenfor her har vi livskraften vår, vitaliteten i kropp og sinn, og vi har sjelen, eller bevisstheten eller essensen, vår dypere natur som gjennomstrømmer det hele. Dette noe, som får celler til å dele seg, som driver oss frem, skaper og omskaper, og som aldri endres eller påvirkes uansett hva som skjer. Det bare skifter form og uttrykk og fortsetter sin utfoldelse hele tiden.

Alle disse nivåene er deg, og alt er tilgjengelig for deg å utforske. Hva som er viktig for deg, er din egen personlige reise.
For noen er det livet her, med sine hverdager, relasjoner og problematikker som er det som interesserer, for andre er det å bli kjent med seg selv eller å utvikle det potensiale som ligger i dem, og for atter andre er det kontakten med og opplevelsen av det åndelige, det evige.

For meg er alle delene uendelig spennende. Jeg elsker å være med mennesker på reise i alle disse dimensjonene, og å hjelpe til å utforske og utfolde det som har verdi for den enkelte.