Sjamanisme

Sjamanisme er en samlebetegnelse på naturtradisjonenes livsforståelse, menneskets eldste spirituelle tradisjoner. Det inneholder dype forståelser av hvordan vi er del av alt, og gir oss verktøy til å finne våre plass i verden, og bli kjent med vår dypere plassering her.
For meg personlig har sjamanismen gitt opplevelse av mening og tilhørighet, i tillegg til dype verktøy for å transformere livet mitt.

IMG_0177.JPG

Sjamanistiske kurs og opplevelser

En reise i ditt indre og din kontakt med livet rundt

meg med tromme 1b_web.jpg

Sjamanistiske kvelder

Kvelder med fokus på ulike temaer, der reiser på trommens kraft står sentralt

Å reise i de indre verdener for å søke svar, er en av menneskehetens eldste metoder for kontakt med "gud". Dette har vært gjort ved hjelp av plantemedisin, dans, sang og trommer, siden tidenes morgen.
I disse kveldene jobber vi primært med fokus og trommekraft, men er også noen ganger innom ritualer eller dans/bevegelse.

bål bjørgo.jpg

Bålseremonier

Transfomasjon & møte med ilden i deg selv

Bålet har vært en dyp del av menneskers kultur, siden vi "temmet" ilden. Det er noe magisk i det å samles rundt bålet, og å stirre inn i flammene..

Ilden i ulike former, og bålseremonier har vært en stor del av min reise i sjamanismen, både for meg selv og i det jeg har tilbudt utover.

Bålsermonier i den formen vi pleier å ha det i dag, er noe meg og min kjære, Einar Lerhaugen, har tilbudt de siste 13-14 årene. Det er en vakker personlig prosess, der vi jobber med intensjon og transformasjon.  Du står i deg selv, i din prosess, og er samtidig en del av felleskapet i gruppen.

Du trenger ingen tidligere erfaring for å være med. Du blir ledet gjennom seremonien, og du går gjennom den på ditt nivå, ditt møte, slik det er rett for deg i dag.

morgan_gård.jpg

Naturkrafthelger

En sjamanistisk helg i nærhet til naturen

Dette er simple living helger, der vi bor i nærhet til naturen på Bjørgegaarden i Nordhordaland. Vi spiser og sover sammen i "slunkabol", og jobber med naturkraft og ulike sjamanistiske verktøy.

Hver helg har sitt tema, som en overskrift, der verktøy og fokus velges utifra, og så jobber hver enkelt på sin reise, alene og sammen med og i gruppen.
Her bruker vi verktøy som trommereiser, krafttromming, bålsermonier, svettehytte og mye mer.

Svettehytte_dekket_med_l%C3%B8per_edited.jpg

Svettehytte

En dyp renselse i moder jords livmor

Etter å ha arrangert og jobbet med svettehytte energien i en årrekke, har vi nå tatt steget ut og holder våre egne svettehytter. Detter er tantrisk-sjamanistiske svettehytter, der fokuset er stort på kontakten med og i alt vi gjør, fra forberedelse, til bygging og gjennomføring. 
Her jobber vi med kreftene slik de utfolder seg og skaper våre liv.