top of page

Velkommen til

Mine tjenester

Jeg jobber en-til-en med Indre Alkymi, kraniosakral og healing, og tilbyr timer, kvelder og kurs hvor vi kommer sammen i grupper. I en-til-en timene kan du velge ulik lengde på timene alt etter det som passer din indre rytme og tempo, er du usikker gå for det midterste valget.
Det er muligheter for session på både norsk og engelsk.
I gruppetimer, kvelder og kurs tilbyr jeg myk embodiment yoga, primært basert på yin yang yoga, pust og kontakten med deg selv, jeg holder tantrakvelder med fokus på å utforske og være tilstede i deg selv og dine indre ressurser og opplevelser og jeg holder ulike kvelder med Chakradance og Intuitive Body Movement.

Jeg holder også tidvise helgekurs og seremonier med fokus på selvutvikling og en økt kontakt med naturen og deg selv.

Hold kontakten på sosiale medier, meld på Nyhetsbrevet i bunnen av siden, eller ta turen innom booking kalenderen for å holde deg oppdatert på kurs og åpne kvelder.

Alle mine tjenester har rabatterte priser for studenter og trygdede, da det er viktig for meg at det skal være tilgjengelig for alle, ikke bare de med god økonomi. Sjekk egen fane i onlinebookingen.

  • Facebook
  • Instagram
kvinne i blomstereng indre ro

Indre Alkymi

Indre Alkymi dreier seg om å gjenopprette kontakten med ressursene i kropp og sinn. Når vi opplever at kropp, sinn eller det ytre livet vårt ikke fungerer, er det tiden å rette blikket innover til ressursene i oss som finnes der for å opprettholde flyt, glede, mening, god helse og et genuint utrykk av deg.
Dette kan dreie seg om å forstå dine egne indre prosesser eller koblingene mellom kropp, sinn og liv.
Det kan dreie seg om å vekke opp og frigjøre ressurser i kroppen eller i sinnet.
Det kan være frigjøring av det seksuelle, det kreative eller følelsesmessige uttrykk som er blitt undertrykt.
Helse, liv, flyt og helhet er mulig og naturlig i alle aldre. Motgang og vanskelige tider likeså, men vi kan finne veien gjennom og tilbake til flyt, mening og helhet.

Indre Alkymi er individuelt tilpasset med basis i dine temaer, din personlighet og dine problemstillinger. Du står fritt til å komme med hvilke temaer eller utfordring som helst, og vi vil se på mønstre og sammenhenger, på måter og veier til å opprette kontakt. Vi vil bruke ulike metoder og fokuspunkt tilpasset akkurat deg, for å skape endring eller mer flyt.

Indre Alkymi viser deg veien til dine indre ressurser, hjelper deg å slippe taket i det som hindrer deg, og å finne veien til et liv i tråd med dine verdier.

Verktøy som benyttes: samtale, indre fokus, meditasjon, indre reiser, kontakt med fysiske og psykiske ressurser, innsikt i kropp og sinn, healing og Kraniosakral for fordypning og integrering.

Online booking:

1 time - 900,-      1,5t -1300,-       2t - 1650,-

Kraniosakral behandling

Kraniosakralterapi er en helhetlig behandlingsform, som jobber via den fysiske kroppen med lette støttende grep som kommuniserer med kroppens iboende systemer.

Kraniosakral kommer fra samme røtter som osteopati, og har sitt navn fra at det bla jobber med flyten av cebrospinal væske gjennom og mellom kraniet og sakral beinet (korsbeinet) i bunnen av ryggsøylen, en flyt som er nært knyttet til vitaliteten og åpenheten i kroppen vår.

 

Jeg jobber med biodynamisk kraniosakral terapi, og er utdannet i både visjonær kraniosakral terapi (VKST) og har en internasjonal sertifisering i biodynamisk kraniosakral (BDCST), begge disse er  ikke-invaderende behandlingsformer som jobber på kroppen (og sinnets) egne premisser.

 De baserer seg på en forståelse av at enhver kropp, og ethvert menneske, har sin unike natur og sin naturlige balanse med og vekst i livet, og at det er når denne naturlige flyten blir hindret, at spenninger, smerter og ubehag oppstår.

Kropp og sinn er uløselig sammenknyttet. Spenninger i muskulatur og bindevev påvirker hele kroppen og også psyken. Stress og følelsesmessige påkjenninger påvirker hele kroppen gjennom muskelspenninger, blodtrykk, hormonelle balanser og nervesystemet.

Kraniosakral er en mild og skånsom behandlingsform, som likevel når dypt og kan skape varige endringer.

Det er en myk reise tilbake til seg selv. Gjennom myke grep og lette bevegelser åpner spenninger seg rundt muskulatur, bein og bindevev, kropp og sinn får tilgang på de dypereliggende rytmene og vitaliteten i kroppen, og kroppens naturlige flyt og balanse kan gjenopptas.

Noe som også gjør at psyken balanserer seg tilbake til seg selv.

Online booking:

45 min - 750,-      60 min - 900,-     90 min - 1300,-
Student/trygdede/redusert inntekt: bruke kode Redu20 i bookingen

kraniosakral behandling.jpg
Energihealing

Healing

Healing er en helhetlig tilnærming til kropp og sinn, som jobber via energikroppen gjennom de ulike lagene av den man er - fysisk, mentalt, emosjonelt og spirituelt.

En time med påfyll og rebalansering.

Når der er flyt og balanse i systemene våre opplever vi klarhet, velvære, energi og kreativitet.

Når det er kontakt og flyt mellom de ulike "kroppene" våre, de overnevnte lagene, kjenner vi oss hel.

Når det er kontakt og balanse mellom oss selv og verden vi lever i, når vi lander inn i vår plass i helheten, kjenner vi ro og at vi hører til.

Gjennom en healing kan man også jobbe tydeligere på de mer sjelelige og åndelige lagene, om klienten ønsker det, og dermed gi en økt kontakt med og opplevelse av denne dimensjonen, og en selv som noe mer enn det rent fysiske.

Healing kan brukes som påfyll, rebalansering og som selvutvikling.

Healing har vært del av min vei og mine tilbud i over 20 år. Selv om jeg i dag jobber mest med Indre Alkymi og kraniosakral, syns jeg det er fint å ha healingen med som et tilbud. Det er en svært behagelig måte å finne veien tilbake til seg selv og å få påfyll.

Jeg har bakgrunn fra klassisk healing, Reike, Blu-e, sjamanistisk healing, krystall healing, aurarens og -healing, timeline og en rekke andre tilnærminger.

Online booking:

  60 min - 900,-     Studenter/trygdede: 720,-

Timer & kvelder

Her finner du timer og kvelder som jeg holder på jevn basis. Fokuset er kontakt med kropp og sinn, og å gjenfinne kontakten med de indre ressursene. Vi jobber gjennom bevisst avslapning, bevegelse, flyt, pust og sansing. Vi beveger kroppen innefra, utforsker og utrykker, slik det er akkurat nå, akkurat i dag. Og, vi reiser dypere i ressursene inn i mer ubevisste lag, for å frigjøre disse opp til overflaten og inn i livet.


Sommeren 2023 ble jeg del av Era Life Center, og fikk igjen fast tilgang på kursrom, etter nesten et år uten. Det er derfor en stor glede og igjen kunne ønske velkommen til både faste timer og mer sporadiske arrangement. Av faste timer tilbyr jeg en gratis/donasjonsbasert Yin formiddagsflow, spesielt tilpasset uføre, kronisk syke og andre i rehabilitering, jeg tilbyr fast yin yoga og intuitive body movement annenhver mandag kl 16.30-18. For student/trygdede/redusert inntekt kan du bruke kode Redu20 i bookingen for både enkelttimer og klippekort.

  • Instagram
  • Facebook
  • Spotify
  • YouTube
bottom of page