Attachment_1541497117_edited.jpg

Kunsten å være menneske

Healer, terapeut & Livsveileder Renate Hetlevik Andersen

 
dreamstime_xs_1124111.jpg

Ethvert menneske er et unikt uttrykk for liv, og har sin egen plass i helheten. Når du utfolder dine unike kvaliteter, finner du veien dit.


“If you judge a fish by its ability to climb trees, it is destined to fail miserably”

Albert Einstein

 
Dandelion Parachute Seed

Alkymi er kunsten å gjøre bly om til gull

-på et indre plan betyr det å transformere det tunge, fastlåste til glede, flyt og overskudd

Alle mennesker har uendelig mye mer ressurser og kvaliteter enn de aner, men våre mønstre hindrer oss ofte i å nå dem.


Livet er det vareste, vakreste, skjøreste og råeste vi har.

Det strømmer gjennom oss, i kropp og sinn, og skaper livet vi lever og opplever, inni oss og rundt oss. 

Når ting i det indre kaster skygger på veien eller blokkerer flyten, opplever vi gjerne et liv som føles vondt, trangt eller vanskelig, enten det slår seg ut i fysisk smerte, psykiske tunge mønstre eller i det rent praktiske livet av hjem, forhold og arbeid.

Det oppleves ofte så absolutt og endelig, så utenfor vår kontroll, men det meste kan endres.


Ved å snu på ting på innsiden, åpner vi opp for nye perspektiver og muligheter, og kan finne veien til mer flyt og glede..

 

Om meg

Erfaren healer, terapeut og livsveileder
Lærer i yoga, tantra, sjamanisme og sammenhengene mellom kropp, sinn

Jeg har jobbet som healer, terapeut og lærer innen kropp og sinn i snart 20 år, og har fått være med utrolige mange mennesker på sin reise tilbake til seg selv, til mer ressurser, indre ro og livsglede. Jeg tilbyr individuelt tilpasset livsveiledning basert på over 25 år med studier av filosofi, esoterikk og psykologi, samt forståelsen av kropp, sinn og energi, fra både vestlig vitenskap og østlige tradisjoner. Jeg bruker også healing og craniosakral, der det er ønskelig, for å understøtte kropp og sinn i denne prosessen.
Jeg har i tillegg tett på 20 års erfaring i å lede mennesker gjennom personlige, og mer kollektive, transformerende seremonier.


Jeg jobber via verktøy som samtale, indre arbeid, kontakt mellom kropp og sinn, for å skape økt forståelse for prosessene i kropp og sinn, og å lære vekk teknikker for å vekke ressursene som bor i oss. Craniosakral terapi og healing brukes til å integrere prosessene som oppstår og de nye innsiktene, for en mer balansert og dyptgående læring.
I tillegg til klasser, kurs og kvelder med yoga, tantra og sjamanisme.
Jeg har bred bakgrunn fra massasje, men tilbyr ikke dette pr i dag, det gir meg likevel en god kontakt med og forståelse av kroppen.


Jeg gleder meg til å være med deg på din reise

Renate_ny.jpg
 

Mine tjenester

Jeg jobber i møtepunktet mellom kropp og sinn, med verktøy som kan skape varig endring.
Målet er å hjelpe deg hjem i deg selv, i egne ressurser, og i overskudd, fokus og balanse.

Som individuelle sessions tilbyr jeg veiledning og indre arbeid, samt kraniosakral terapi og healing for integrasjon og rebalansering av kropp og sinn.
Jeg holder også ukentlige yogatimer med fokus på kontakt og indre transformasjon, månedlige kvelder innen tantra og sjamanisme, og jevnlige kurs innen disse feltene og forståelsen av koblingene kropp, sinn og liv.

Alle delene henger sammen, og endring et sted skaper ringvirkninger i alle lag.

Livsveiledning

Trenger du å forstå deg selv bedre?

Føler du at du ikke får helt tak på eller flyt i egne ressurser?
Trenger du hjelp til å finne veien til å skape endring i livet på?


Jeg tilbyr personlig tilpasset livsveiledning for å hjelpe deg å komme i kontakt med dine indre ressurser, slippe taket i det som hindrer deg, og finne veien til et liv i tråd med dine verdier.


Jeg jobber med forhold, relasjoner,  seksualitet, karriere, relasjoner, livsmening, åndelig utvikling og ressursutvikling i kropp og sinn.

1 time - 800,-
1,5 time - 1100,-

dreamstime_l_100225081.jpg
Healing Touch Therapy_1

Kraniosakral terapi

Jeg jobber med visjonær kraniosakral terapi. En forståelse av at alt har sin naturlige balanse med og vekst i livet, og at det er når denne naturlige flyten blir stoppet, at spenninger, smerter og ubehag oppstår. Visjonære kraniosakral er en mild og skånsom behandlingsform, som jobber på kroppens premisser. Likevel når den dypt og kan skape varige endringer. Det er en myk reise tilbake til seg selv. Gjennom myke grep og lette bevegelser åpner spenninger seg rundt muskulatur, bein og bindevev, og kroppens naturlige flyt kan gjennoptaes. Noe som også gjør at psyken balanserer seg tilbake til seg selv.

1 t 25 min - 900,-

 

Hva andre sier om Renate

"Er du på jakt etter en mentor? En som kan hjelpe deg å få frem dine ressurser, en som kan hjelpe deg å se deg selv og veien din klarere, og å hjelpe deg å nå dit du vil, da er Renate valget"

Min erfaring er at alle typer  spørsmål og problemstillinger blir tatt imot og kan diskuteres, og viktigst av alt, løsningene virker.

Når jeg opplever å stå alene i et kaos, uten at jeg  helt klarer å definere problemet, gjør det godt med en prat med Renate. Der finnes alltid utveier, men jeg ser dem ikke så godt alene.


Det kreves ingen forberedelser til samtalen, heller ingen hjemmelekser til neste gang.

Du trenger ikke tenke igjennom hva samtaletemaet skal være en gang......det kommer når du setter deg ned i godstolen. 

Samtaletimene  oppleves ikke som et nytt prosjekt på " to do listen", men en vandring i ditt eget liv for å komme nærmere deg selv, og være "MER AV DEN DU ER "

Jeg blir mer bevist på hva som er godt for meg, og hvordan å nå dit.

"Forhold, nære relasjoner og kommunikasjon med kollegaer kan være utfordrende. Det kan være vanskelig å se klart. Vi ender ofte i runddans i de samme problemstillingene. Da er det godt å ha noen å lufte med, og som hjelper en å se løsninger, selv når ting føles veldig tungt"

Renate er et unikt menneske, healer og veileder. Hennes evne til å lytte dypt , med tilstedeværelse og trygghet, sammen med hennes mange verktøy, skaper alkymi og indre transformasjon på alle plan.
Hun guider deg gjennom prosesser  med trygghet, tålmodighet, kjærlighet og medfølelse.

Solvår

Renate har fulgt meg gjennom prosesser i jobb og kjærlighet, i helse og i egen utvikling i mange år.
De forandringene som har skjedd har endret hele livet mitt.
Jeg vet ikke hvor jeg ville vært i dag uten

Rune

Renate har en utrolig evne til å se bakenfor og finne årsaker og sammenhenger.

Gang på gang har hun gitt meg innspill og verktøy til å avdekke og snu på det som hindrer meg, slik at jeg i dag lever et liv i langt mer glede og med mer ressurser enn jeg ante at jeg hadde.


Jeg hadde ikke vært så nær meg selv og på dette nivået i dag, uten samtalehjelpen

Marit

 
 
 
 

Ta kontakt

Indre Alkymi - Renate Hetlevik Andersen
Øvre Korskirkealmenning 4, 5017 Bergen

481 05 981

  • Google Places
  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube
IMG_2923.jpeg
 

481 05 981

©2020 by Indre Alkymi - Renate Hetlevik Andersen. Proudly created with Wix.com