top of page
Attachment_1541497117_edited.jpg

Kunsten å være menneske

Ethvert menneske har så uendelig mer ressurser enn vi er opplært til å vite.

Hele kroppen og sinnet ditt er et psykososialt og fysiologisk sammenknyttet system, som søker å utfolde seg og å gjenopprette vitalitet og balanse, derfor finnes der alltid ressurser å lene seg inn i.
Der finnes alltid helse tilstede, og der finnes alltid muligheter for mer ro, mer vitalitet, mer lek, mer glede, og for nye løsninger.

Hele vår livsopplevelse kommer fra balanser og ubalanser, fra mønstre og strømminger i kropp og sinn, fra psykologiske strukturer, minner og opplevelser, til hormoner og nervesystem. De er i en kontinuerlig gjensidig utveksling, innbyrdes og med verden rundt, og skaper opplevelsen av verden, og oss selv, som vi lever i.

Dette betyr at den opplevelsen du lever i, både av verden og deg selv, er i stadig i endring, stadig i dynamikk med både kroppens balanse og med verden rundt, og at du bevisst kan endre det,  ved å endre kjemi og balanse i kroppen, forståelsene i sinnet eller det som omgir deg i verden rundt.

Det betyr ikke at du trenger å bli en superutgave av deg selv, men det betyr at du har ressursene i deg til å leve et rikt liv og skape endringer der du ikke er fornøyd, enten det er på innsiden, i relasjoner eller i jobbsituasjon.

 

Med basis i din unike livsituasjon, din personlighet, dine ønsker og dine temaer, kan vi finne de innsikter og metoder som fungerer best for deg, for å skape det livet du ønsker deg.

Hjem: Welcome
dreamstime_xs_1124111.jpg

Ethvert menneske er et unikt uttrykk for liv, og har sin egen plass i helheten.
Når du utfolder dine kvaliteter, finner du veien hjem.

Hjem i deg selv, og hjem i din plass i livet. 


Du opplever glede, rikdom, mening og letthet, og problemer og utfordringer blir langt letter å takle.

 

“If you judge a fish by its ability to climb trees, it is destined to fail miserably”

Albert Einstein

Dandelion Parachute Seed

Alkymi er kunsten å gjøre bly om til gull

-på et indre plan betyr det å transformere det tunge, fastlåste til glede, flyt og overskudd. Lær hvordan å utvikle dine indre ressurser. Lær om sammenhengene mellom kropp og sinn, og hvordan du kan omskape ditt liv.

Alle mennesker har uendelig mye mer ressurser og kvaliteter enn de aner, men våre mønstre hindrer oss ofte i å nå dem.

 

Livet er der med alle sine nivåer og nyanser, hele tiden. Hva vi opplever av det, er et utslag av hva som foregår i oss.


Livet er det vareste, vakreste, skjøreste og råeste vi har.

Det strømmer gjennom oss, i kropp og sinn, og skaper livet vi lever og opplever, inni oss og rundt oss. 

Når ting i det indre kaster skygger på veien eller blokkerer flyten, eller vi lever med smerte eller fysisk sykdom som påvirker helheten, opplever vi gjerne et liv som føles vondt, trangt eller vanskelig, enten det slår seg ut i fysiske smerte, psykiske mønstre eller i det rent praktiske livet av hjem, forhold og arbeid.

Det oppleves ofte så absolutt og endelig, så utenfor vår kontroll, men det meste kan endres, eller vi kan finne forståelser og nye måter å leve med det, som gir mer letthet og mening.


Ved å snu på ting på innsiden, endres opplevelsen av livet rundt oss. Vi åpner opp for nye perspektiver og muligheter, vi legger merke til nye og andre ting i og rundt oss, og kan finne nye veier til mer flyt og glede..

Renate_ny.jpg

Om meg

Erfaren healer, terapeut og livsveileder
Lærer i yoga, tantra, sjamanisme og sammenhengene mellom kropp, sinn

Jeg underviser i sammenhengene mellom kropp, sinn og liv, med basis i den enkeltes personlighet, livssituasjon og temaer, og gir individuelt tilpassete teknikker, innsikter, fokus og metoder som du kan bruke i ditt liv.
Jeg har jobbet som healer, terapeut og lærer innen kropp og sinn i snart 20 år, og har fått være med utrolige mange mennesker på deres reise tilbake til seg selv, til mer ressurser, bedre relasjoner, mer indre ro, kraft  og livsglede, både som terapeut og lærer.
I 2013 skiftet jeg fokus i mitt arbeide fra terapi til undervisning, både en-til-en, og i grupper, kurs og kvelder, da dette for meg blir en mer riktig måte å jobbe på. Gjennom å dele kunnskap, innsikt, teknikker og metoder med basis i den enkeltes situasjon og personlighet, kan jeg gi mennesker et rom å reflektere i og verktøy de kan bruke på sin egen vei og utvikling, som er tilpasset den enkelte.

 Det å forstå hvordan du virker og hvorfor du gjør det, gir muligheter, valg og frihet. Det å ha verktøy til endring og påvirkning, skaper mulighet for forandring og transformasjon.

Jeg tilbyr individuelt tilpasset livsveiledning basert på over 25 år med studier av filosofi, esoterikk og psykologi, samt forståelsen av kropp, sinn og energi, fra både vestlig vitenskap og østlige tradisjoner. 
Jeg tilbyr en-til-en, kvelder og kurs innen yoga, meditasjon, tantra, sjamanisme og indre transformasjon. Ekte læring er en indre prosess koblet til både innsikt og forståelse, en egenopplevd innsikt av det som foregår. 
Jeg har også tett på 20 års erfaring i å lede mennesker gjennom personlige, og mer kollektive, transformerende seremonier.

 

Jeg jobber via verktøy som samtale, kroppsbevissthet, indre arbeid og økt kontakt med ressursene i kropp og sinn, for å skape transformasjon og forståelse for prosessene i kropp og sinn. Mye foregår i selve timene, men jeg lærer også vekk og tilpasser teknikker til den enkelte, slik at du selv lærer å vekke opp ressursene som bor i deg og skape endringer.

Kraniosakral terapi og healing brukes til å integrere prosessene som oppstår og de nye innsiktene, for en mer balansert og dyptgående læring.
Jeg bruker også kraniosakral til å jobbe med rent fysiske problemstillinger eller med flyten i kroppen.


Jeg gleder meg til å være med deg på din reise

Mine tjenester

Jeg jobber i møtepunktet mellom kropp og sinn, med verktøy som skaper ny innsikt og varig endring.
Målet er økt forståelse, kontakt med egne ressurser, og å finne veien inn i overskudd, fokus og balanse.

Som individuelle sessions tilbyr jeg veiledning og indre arbeid, samt kraniosakral terapi og healing for integrasjon og rebalansering av kropp og sinn.
Jeg holder også ukentlige yogatimer med fokus på kontakt og indre transformasjon, månedlige kvelder innen tantra og sjamanisme, og jevnlige kurs innen disse feltene og forståelsen av koblingene kropp, sinn og liv.

Alle delene henger sammen, og endring et sted skaper ringvirkninger i alle lag.

a picture of mind

Livsveiledning

Livsveiledning er en individuelt tilpasset veiledning med basis i dine temaer, din personlighet og dine problemstillinger. Du står fritt til å komme med hvilke temaer som helst, og vi vil se på mønstre og sammenhenger, og på mulige metoder og fokuspunkt for å skape endring eller mer flyt.

  • Står du litt fast i samme problemstilling eller situasjoner?

  • Trenger du å forstå deg selv bedre?

  • Føler du at du ikke får helt tak på eller flyt i egne ressurser?

  • Trenger du hjelp til å finne veien til å skape endringer i livet?

  • Ønsker du å bedre forholdet eller relasjonene dine?

  • Ønsker du bedre forståelse eller teknikker for meditasjon, åndelige opplevelser eller spiritualitet?

 

Jeg tilbyr personlig tilpasset livsveiledning for lære deg måter å komme i kontakt med dine indre ressurser, slippe taket i det som hindrer deg, og finne veien til et liv i tråd med dine verdier.

 

Jeg jobber med veivalg og livsmestring, forhold, relasjoner,  seksualitet, karriere, livsmening, åndelig utvikling og ressursutvikling i kropp og sinn.
Det er viktig for meg at disse forståelsene skal være tilgjengelig for alle, derfor tilbyr jeg studenter og trygdede reduserte priser.

Velkommen

1 time - 850,-
1,5 time - 1200,-

2 timer 1600,-

Studenter og trygdede 20% rabatt

Healing Touch Therapy_1

Kraniosakral terapi

Jeg jobber med visjonær kraniosakral terapi, og holder også på med en internasjonal sertifisering i biodynamisk kraniosakral terapi. Behandlingsformer basert i forståelse av at alt har sin naturlige balanse med og vekst i livet, og at det er når denne naturlige flyten blir stoppet, at spenninger, smerter og ubehag oppstår.  Kraniosakral terapi er en mild og skånsom, men dyptgående behandlingsform, som jobber på kroppens premisser. Den har samme røtter som osteopati, men bygger på det senere arbeidet i osteopati og i en helhetsforståelse og tillit til kroppens iboende ressurser.

Den oppleves ofte svært avslappende og behagelig, og når samtidig dypt og kan skape varige endringer. Det er en myk reise tilbake til seg selv. Gjennom myke grep og lette bevegelser åpner spenninger seg rundt muskulatur, bein og bindevev, og kroppens naturlige flyt kan gjenopprettes.


Kropp og sinn er to  sider av samme sak, når kroppen balanseres, balanserer også psyken seg, og mye av det vi finner i kroppens spenninger har base eller rammeverk fra opplevelser og psykologiske mønstre.

Den lette støttende berøringen kommuniserer med kroppens ulike systemer for å gjenopprette balanse og vitalitet, det gir et rammeverk for å slippe spenninger og tidligere opplevelser som har preget oss, og å gi plass til ny flyt av ressursene i kropp og sinn.

1 t 25 min - 1200,-

Egen pris for barn og unge opp til 18 år: 850,-

Hva andre sier om Renate

"Er du på jakt etter en mentor? En som kan hjelpe deg å få frem dine ressurser, en som kan hjelpe deg å se deg selv og veien din klarere, og å hjelpe deg å nå dit du vil, da er Renate valget"

Min erfaring er at alle typer  spørsmål og problemstillinger blir tatt imot og kan diskuteres, og viktigst av alt, løsningene virker.

Når jeg opplever å stå alene i et kaos, uten at jeg  helt klarer å definere problemet, gjør det godt med en prat med Renate. Der finnes alltid utveier, men jeg ser dem ikke så godt alene.


Det kreves ingen forberedelser til samtalen, heller ingen hjemmelekser til neste gang.

Du trenger ikke tenke igjennom hva samtaletemaet skal være en gang......det kommer når du setter deg ned i godstolen. 

Samtaletimene  oppleves ikke som et nytt prosjekt på " to do listen", men en vandring i ditt eget liv for å komme nærmere deg selv, og være "MER AV DEN DU ER "

Jeg blir mer bevist på hva som er godt for meg, og hvordan å nå dit.

"Forhold, nære relasjoner og kommunikasjon med kollegaer kan være utfordrende. Det kan være vanskelig å se klart. Vi ender ofte i runddans i de samme problemstillingene. Da er det godt å ha noen å lufte med, og som hjelper en å se løsninger, selv når ting føles veldig tungt"

Renate er et unikt menneske, healer og veileder. Hennes evne til å lytte dypt , med tilstedeværelse og trygghet, sammen med hennes mange verktøy, skaper alkymi og indre transformasjon på alle plan.
Hun guider deg gjennom prosesser  med trygghet, tålmodighet, kjærlighet og medfølelse.

Solvår

Renate har en utrolig evne til å se bakenfor og finne årsaker og sammenhenger.

Gang på gang har hun gitt meg innspill og verktøy til å avdekke og snu på det som hindrer meg, slik at jeg i dag lever et liv i langt mer glede og med mer ressurser enn jeg ante at jeg hadde.


Jeg hadde ikke vært så nær meg selv og på dette nivået i dag, uten samtalehjelpen

Marit