top of page
Rock Maze

Holistisk helse og livskraft

Menneske sett fra et holistisk ståsted er langt mer organisk og fylt av muligheter for valg, endring, mer livsglede og bedre helse, enn det vi gjerne er blitt presentert med i vårt etablerte helsevesen og syn på hva menneske er.

Her inviterer jeg deg inn til å bli kjent med menneske, helse, livskvalitet fra et holistisk perspektiv.
Det holistiske perspektivet drar veksler både på funn i vitenskapen og visdommen som finnes i ulike naturtradisjoner og åndelige praksiser. Det er fascinerende å se hvordan moderne vitenskap finner ut og bekrefter forståelser som finnes i disse gamle tradisjonene, og setter det inn i en ny forståelsesramme med mer eksakte ord for det moderne menneske, slik som foreksempel epigenetikk og neuroplastisitet. Dette gleder meg enormt, og gir et utrolig rikt og spennende perspektiv på helse og livskvalitet for fremtiden.

Velkommen inn!

bottom of page