top of page
Rock Maze

Holistisk helse og livskraft

Holistisk, eller helhelhetlig, medisin og helse, er forståelsen av at helse er langt mer enn bare fravær av sykdom, og at hele livet spiller inn i hvordan helsen er. Maten vi spiser, bevegelighet og bevegelse, avspenning og hvile, emosjonell helse, relasjonene våre, omgivelsene vi bor i, våre muligheter til utfoldelse, til å føle oss trygg, til å oppleve tilhørighet og også hvordan vi bruker våre mentale kapasiteter. I tillegg kommer ting som å bearbeide traumer eller perioder med stress, sorg, sykdom og tap. Alt sammen spiller inn på vitalitet, persepsjon og funksjonen av samspill og organer i kroppen.


Menneske sett fra et holistisk ståsted er langt mer organisk og fylt av muligheter for valg, endring, mer livsglede og bedre helse, enn det vi gjerne er blitt presentert med i vårt etablerte helsevesen og syn på hva menneske er.

Her inviterer jeg deg inn til å bli kjent med menneske, helse, livskvalitet fra et holistisk perspektiv.
Det holistiske perspektivet drar veksler både på funn i vitenskapen og på visdommen som finnes i ulike naturtradisjoner og åndelige praksiser. Det er fascinerende å se hvordan moderne vitenskap finner ut og bekrefter forståelser som finnes i disse gamle tradisjonene, og setter det inn i en ny forståelsesramme med mer eksakte ord for det moderne menneske, slik som foreksempel epigenetikk og neuroplastisitet. Dette gleder meg enormt, og gir et utrolig rikt og spennende perspektiv på helse og livskvalitet for fremtiden.

Velkommen inn!

bottom of page