top of page

Kroppens iboende krefter og intelligens
Noe av det som virkelig fascinerer meg, er kroppens iboende krefter og intelligens, og hvordan disse spiller inn i, former og kan vitalisere hele vår livsopplevelse.


Allerede fra dag en i unnfangelsen, starter en prosess av celledeling, som gir det nye livet form og substans.


Rundt dag 17 oppstår det som i vitenskapen kalles "the primal streak", en impuls som skyter opp av klumpen med celler (og inn mellom cellelagene) og som skaper den første formen og retningen for liv. I de dypeste yogiske skrifter og opplevelser kan man kalle den impulsen viljen til liv, - JA'et innenifra til å leve.

Dette er en helt fysisk impuls, som man kan se i mikroskoper, og som etterhvert danner grunnlaget for hulrommet som ryggrad og nevesystem formes i. Og, det er også en følt impuls, en vilje til liv, en energistrøm om du vil, som finnes i oss livet ut, som gir oss kraften til å gå på, til å utfolde oss, og som i yogiske og tantriske systemer omtales som kundalini energien. Dette er en kraft vi kan kontakte og jobbe med gjennom yoga, dans, meditasjon og kraniosakral, og som vitaliserer hele systemet og gir kraft og vilje til liv.

Når denne kraften er sterk, har vi stå-på vilje, evne til å overleve, til å pushe gjennom...en flott kraft, men som om den ikke understøttes av form og flyt, kan gjøre at vi brenner oss ut. Kroppen klarer ikke holde tritt med viljen. Eller at vi lever på tross av, pusher gjennom, men kanskje ikke får skapt et liv som er i tråd med en selv eller understøtter det som egentlig oppleves som "ens eget". Kanskje til og med et liv av kamp eller motstand..


Rundt denne primale impulsen som stiger opp i celleklumpen, danner det seg et hulrom som over tid blir veskefylt og som til slutt utgjør det cebrospinale systemet. Den cebrospinale vesken som flyter gjennom hjernen og ryggmargen, som smører, beveger og bringer helt nødvendige stoffer til disse strukturene. i kraniosakral kalles denne ofte "liquid light"; full av intelligens og liv. Dette utgjør det andre nivået av manifestasjon. Den flytende, veskefylte og pulserende intelligensen i oss, som skaper utstrekning og sammentrekning, og som over tid skaper hjerne, hjerte og de ulike organer og vev. Det har i nyere forskning vist seg at cebrospinal veske flyter ut i bindevevssystenmet gjennom nervegangene fra centralnervesystemet, og er med å utgjøre smøringen, næringen og kommunikasjonen som bindevevet vårt utgjør gjennom hele kroppen og alle organer og vev.


Den opprinnelige, rå impulsen av JA til Livet omformes gjennom dette flytende nivået til impulser og bølger av væske, pulsering, utstrekning og sammentrekning som skaper våre organer og vev, - den fysiske formen som våre kropper og våre liv utgjør.

Denne flytende, pulserende intelligensen og visdommen kan vi også kontakte og jobbe med, gjennom yoga, meditasjon, dans og kraniosakral. Den vitaliserer, smører, informerer og gir form og intelligens til hele kroppen, hele livet. Og, den gir oss mulighet for et levende, pulserende uttrykk av god helse og vitalitet.

Prosessen av intelligens og form fortsetter, både i den embryologiske fasen (når vi formes i fosterlivet), men også i hvordan intelligensen og vitaliteten fortsetter å utrykke seg gjennom oss fra dag til dag, kontinuerlig, livet ut.

Organer og vev formes i denne før nevnte pulseringen, og etterhvert som de tar form, konkretiseres de, celler spesialiseres, strukturer bygges og de ulike organer og vev får sin form, sin funksjon og sin spesialiserte intelligens og funksjon i hele kropp - sinn systemet og samspillet. En konkretisering og materialisering inn i form av den opprinnelige impulsen av JA til livet og den opprinnelige impulsen av dette unike invidet. Denne gnisten av liv og av evt sjel, utrykt i disse unike slektslinjene og denne unike unnfangelsen, konkretisert gjennom først bølger som skaper form gjennom væske, så i fastere form og struktur, for å kunne utrykke og danne formen dette livet utrykkes og opprettholdes gjennom.

Og i hvert unike organ, hver muskel og hvert vev, ligger funksjon og intelligens som kan kontaktes, styrkes og vitaliseres, for både å styrke helse og vitalitet, men også for å levendegjøre og vekke opp hver persons unike natur. Dette er bla praksissen av tantra. Å vekke formen og menneske opp til sitt fulle potensiale.

Men, om du ikke er så opptatt av det fulle potensiale, er dette uansett kilde til helse og liv. Gjennom organer og vev, omgitt av nærende og beskyttende bindevev, går nerver og blodårer, som forsyner organet med næring og impulser fra helheten, og som bringer signaler og stoffer fra organet tilbake til og inn i helheten. For at organet eller vevet skal fungere optimalt, både fysisk og i sin større funksjon i helheten, må der være flyt, rom og vitalitet for sirkulasjon av næringstoffer, byggesteiner og signalstoffer. En sirkulasjon og vitalitet som er der i organets grunnfunksjon, men som kan bli forstyrret av stress, traumer, kjemisk påvirkning eller feilernæring. Spesielt bindevevet som en levende pulserende vev av væske, elastsitet og inteligens, påvirkes av stress, traumer og feilbelastning, og kan gjøre at flyten og kommunikasjonen i og rundt vevet og organer ikke fungerer optimalt. Mens kjemiske ubalanser fra for eksempel kost og ernæring, evt andre substanser vi tar inn, påvirker mest gjennom blodet.

Det å jobbe med hver enkelt dels vitalitet og rom til å være, er viktig for helheten og kommunikasjonen gjennom hele systemet. Og, det kan gi oss en opplevd kontakt med intelligensen som finnes der, i de enkelte delene.


Og, igjen kan vi kontakte og jobbe med dette i oss selv gjennom meditasjon, pust og bevegelse, og i terapi gjennom akupuntur, kraniosakral, visse typer for muskel- og bindevevs arbeid. Det gir både bedre helse og vitalitet på et fysisk plan, men det gir også bedre tilgang på og flyt i ressursene i systemet vårt på et følelsesmessig, mentalt og spirituelt nivå, fordi tilstanden i kroppen vår påvirker alt av persepsjon og opplevelse.


Så, det å være menneske er å leve i, og som, et levende, organisk univers av impulser, vitalitet og intelligens. Impulser som var starten på vår eksistens, som formet oss og gav oss liv, men som også er fullt tilstede i dag. Impulser som skaper, underbygger og vedlikeholder. Impulser som kan bli begrenset og innestengt av livets hendelser og effekter, men som aldri forsvinner. Og, impulser som kan kontaktes og forløses, slik at vitalitet, helse og funksjon kan gjenopptas.


Så, velkommen til et ufattelig spennende univers av levende inteligens og impulser, som både former deg, men som du også kan kontakte, vitaliseres av og vekkes opp av. Inn i en mer levende, autentisk og unik versjon av deg selv. Enten det du søker "bare er" bedre helse, eller du er på jakt etter en mer levende utgave av deg selv, på jakt etter å bli bedre kjent med hva som faktisk er deg, eller om du vil smake på og leke med livet og de store mysterienes lek og krefter, som vi ofte kaller åndelighet.

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page