top of page

Det mannlige eros

Oppdatert: 9. mar.


Hannløve, det dyriske, kraftfulle og samtidig stoisk ro og evne til dyp hvile, lekenhet og tillit
Den indre maskuline. Illustration 92019247 © Konstantin Kalinin | Dreamstime.com

I dag vil jeg slå et slag for maskulin seksualitet.


Det har de siste årene vært mye fokus på feminin seksualitet, gjerne spesielt i tantriske og alternative kretser, men også i form av bla annet me2.

Og, det er ingen tvil om at det trengs en oppvåkning og en opprydding i vårt forhold til seksualitet, både mannlig og kvinnelig.

Det er heller ingen tvil om at det finnes dyp glede, nytelse, skapelse og rikhet tilgjengelig i at kvinner finner, utrykker og nyter sin egen seksuelle kraft, både i det seksuelle og i livet ellers (du kan lese mer om det her)


Men, i en kultur hvor det er ubalanse mellom det maskuline og det feminine, uansett i hvilken retning ubalansen går, lider begge parter.

Kanskje ikke på samme måte.

Men, det er mangel, fastlåsthet og lidelse på begge sider, som frarøver oss både livskvalitet, glede og nærhet. I oss selv og med hverandre.

Ikke bare seksuelt, men også skapende, relasjonsmessig, og i form av trygghet, tilhørighet og tillit.


Den seksuelle kraften i oss, er livskraft i ren form. Og det kunstige skille mellom kropp og sinn, mellom deler av oss som noe opphøyet og andre deler som noe destruktivt, negativt, syndig eller ondt, skaper bare smerte. Likeså den utviklingen vi har hatt fra først å fordømme, undertrykke og demonisere den seksuelle energien, og kanskje spesielt den feminine, for så å hedonisere den inn i en avgudsdyrkelse, som vi ser i vår moderne, sexfikserte verden, skaper begge deler separasjon og ubalanser.


Ja, vi har som kultur, og ikke minst som verden en lang vei å gå, i å balansere vårt forhold til seksualitet. Vi lever i en merkelig ubevisst ubalanse av undertrykkelse og avgudsdyrking både her i landet og i verden generelt, og skal vi gjenfinne noen som helst balanse, må vi begynne med å omfavne helheten av den vi er, og å kunne romme og bruke det, både til skapelse, nytelse, glede og nytte. Og det må skje på innsiden av den enkelte, først og fremst.


Så, det er i dette mitt slag for den maskuline seksualitet og eros kommer inn. Vi kan ikke ikke finne, utrykke, leke og nyte noe som fordømmes som feil eller negativt. Den eneste veien er å åpne for det som er, og å utvikle det til noe som er enda rikere og mer i tråd med oss selv. Fordømmingen av maskulinitet og maskulin seksualitet hjelper INGEN. Hverken menn eller kvinner. Men, maskulin seksualitet rommer så mye mer og så mange flere uttrykk enn det vi ser i pornoen.

Menn er like innstengt i den målorienterte, ytre fokuserte seksualiteten, som kvinner er et "offer" for den. Menn er oppvokst med den samme totale mangelen på gode rollemodeller og bruksanvisninger, og får sin opplæring fra porno og andre jevnaldrene som heller ikke har peiling, og der man ender i et fokus på å nedlegge, tømme seg og kanskje også være mest mulig ekstrem i et forsøk på å kjenne noe, kjenne kraften bruse. Og, i det flyttes fokuset vekk fra den indre seksuelle opplevelsen, egen seksuelle kraft, personlige kraft og lekenhet, ens eget unike uttrykk og møtepunktet med den andre. Fokuset flyttes utenfor en selv. Inn i objektifisering, nedleggelse og erobring, et fokus på kjønnsorganer og utløsning, og kopiering av ytre bruksanvisninger, istedet for å kunne oppleve kraften og rusen i sin egen seksuelle og personlige kraft, løsrevet fra ytre kilder og andre mennesker, og å la den vise vei, i møtepunkt med den andre.


Seksualiteten er en kraft som man kan nyte og ha glede av i alt en gjør og alt en er, som er skapende, genial og kraftfull, som er handlekraftig og nobel, som skaper deilige, sansemessige, levende øyeblikk, men som krever at du har kontakt med deg selv, lytter og lar den komme til uttrykk.

Pornoen flytter fokuset fra den fysiske opplevelsen og det faktiske fysiske møte, opp i hodet og vekk fra kroppen. Det finnes i dag en økende andel menn i alle aldre, som ikke evner å få tenning eller reisning uten at det involverer porno, fantasier eller utspilling av pornografiske scener med partneren. Man er frarøvet den faktiske, nytende, sansende seksuelle opplevelsen i egen kropp og i møte med en annen.

Stimuliene må ofte være stadig sterkere, mer intense, mer ekstreme for å skape effekt, fordi hele fokuset er flytte vekk fra kroppen og den indre, personlige opplevelsen, til hodet, til kjappe, intense stimuli og med fokus på å komme, på utløsningsorgasmen, på klimaks. og i dette intensiveres jakten. Det må stadig være noe nytt, noe mer, for å pirre interessen og få tilgang på den seksuelle opplevelsen.


For mange unge (og eldre) gutter og menn, er pornoen og actionfilmer de eneste arenaene de ser mennesker som for lov og tør å stå i og bruke kraften sin fritt (selv om det er ganske forvridd fra virkeligheten), og dette i seg selv er en stor del av makten begge disse kategoriene har. Mennesker, og spesielt menn, lengter etter å få oppleve og å få stå i egen kraft, og ikke minst også å bli tatt imot og akseptert i sin kraftfulle, så vel som sin sårbare natur.


Menn har også tilgang på og muligheter for å oppleve den dype, rike seksualiteten som fyller hele kroppen, gjør deg fullstendig levende og føles beint ut «mindblowing» for sinnet.

De har mulighet for å oppleve fulle kroppsorgasmer, den fulle og hele kraften i egen seksualitet, i og utenfor soverommet, med eller uten partner. Men man må tørre og få lov til å gå inn dit.


Seksualkraften eller livskraften som en vibrerende energi i hver celle av kroppen, kan brukes til nytelse, tilstedeværelse, til skapelse, til glede, til møtepunkt og deling, eller til kamp og fokus. Den er din, helt og holdent, til glede, forlystelse og skapelse.

Det er et helt spekter her i den maskuline seksualiteten når den blir tatt imot, utforsket og omfavnet, og som svært få menn av i dag har kontakt med.


Tenk om du kunne slippe den evige jakten etter "å få deg noe" eller å finne en partner for å føle deg tilfreds, og heller kunne nyte, tiltrekke deg, glede deg over, og dele din egen seksualitet i lange, dype eller kjappere, intense møter.

Tenk om du kunne gå rundt i verden å kjenne på den kraften du kjenner i møte med en partner seksuelt, uansett hvor du er.


Det er fullt mulig, og noen menn er der.


Men, for å komme dit, må menn få lov å utforske sin egen seksualitet på egne premisser. Det betyr ikke at de må gjøre det alene. Det betyr heller ikke nødvendigvis at man trenger å komme sammen i grupper for felles utforsking eller læring, selv om det kan være mye nyttig i det.


Men, det betyr at du må få utforske din mannekropp og din manneseksualitet på dine premisser, uansett alder eller legning.

Nøkkelen ligger i din kropp og i å finne, romme, bevege og nære din egen kraft og seksualitet. Og, å la denne kraften få uttrykke seg i ditt unike, individuelle uttrykk. Og gjennom det, vekke opp alle nivåer av kropp og sinn. Og det dreier seg om å ta risken på og kanskje også være sårbar nok til å romme og vise denne til en partner.


For selv om vi har hatt en ubalansert, patriarkalsk kultur, og at det er den såkalte maskuline seksualiteten som har styrt, har det også, i alle fall i Norge, vært nesten politisk ukorrekt å være mann og å uttrykke sin maskulinitet, de siste 20-30 årene.


Vi ser det i skolevesenet som lager stadig flere skoletapere blant gutter, og der det er lite plass for fysisk utfoldelse og skapelse. Den maskuline seksualiteten er annerledes enn den feminine (både i menn og kvinner) og den er ikke nødvendigvis pornografisk, dominerende eller nedleggende. Det er den ubalanserte maskuline, det sårede maskuline som søker nytelse i makt og bekreftelse utenfor seg selv, fordi det aldri har lært å romme og glede seg over kombinasjonen av egen kraft og sårbarhet i seg selv.


I en kultur der følelser har vært tabu, der vi har leitet etter bruksanvisninger utenfor oss selv, der vår verdi som menneske måles i hvor mye penger du har eller hvor ny bil du har, mister man kontakten med kilden til den kraften som skal skape dette livet, og det er inn dit vi må finne veien igjen, både som menn og kvinner. Og, skal vi gjøre det, må vi kunne utforske og utrykke det vi finner der inne, slik det kommer opp for oss.

Og, vi må tåle å prøve og feile, og at andre prøver og feiler. Ingen av oss er god på dette, så og si ingen har vokst opp med en fri og balansert seksualitet og en fri, balansert tilgang på egen kraft.


Det er massevis av ting i vår kultur og vår oppdragelse som har skapt skam og undertrykking i forhold til vår egen kraft og seksuelle natur. Ikke bare rent seksuelle ting, men skam rundt nytelse generelt, shaming rundt å være egoistisk og gå for egne behov og ønsker i oppveksten. Rundt å være for høylytt eller uttrykksfull, for følsom eller myk.

En stadig undertrykking av impulser til fordel for fornuft, shaming rundt sinne og undertrykking av såkalt trass i barn og tenåringer, når de søker å utforske og utfolde egen vilje.

Alt dette spiller inn i vår evne til å kontakte, nyte, uttrykke og leke med egen kraft og sanselighet i alle livets fasetter. Og, det er her vi må finne veien inn igjen.


Med dette mener jeg ikke at vi alle bare skal bli impulsstyrte dyr, som hopper på eller invaderer grensene til andre.


Våre lyster gir oss ALDRI rettigheter på eller over andre.


Men, våre lyster viser oss vei. Vi må kunne tørre å lytte til og romme lystene for å få tak i kraften som ligger bak. Vi trenger ikke nødvendigvis leve de ut. Det blir ofte en gedigen skuffelse, fordi det egentlig er noe annet som ligger under og som vi lengter etter å uttrykke eller oppleve. Men, vi må tørre å lytte til og romme, slik at vi kan nå inn til den frie kraften og nytelsen som ligger bak. Og, vi må tåle å feile på veien, og å vokse og ta ansvar for evt overtramp, manglende grenser, manglende forståelse og kommunikasjon.

På begge sider av kjønnsfordelingen.


For å komme til et nytt nivå av glede, lek og skapelse,

for å skape nye, mer nærende og berikende relasjoner,

må vi ta denne reisen i å flytte inn i egen seksualitet, menn som kvinner.


Og, kraften ligger inni!


Man må gjerne utforske kink, rollespill og leketøy, men det får en ikke nødvendigvis nærmere inn i ens egen seksuelle kraft.

Å utforske grenser, lyster og ønsker, betyr ikke nødvendigvis å utfolde de, selv om det kan være spennende nok, mellom samtykkende voksne.

Men, den virkelige kraften ligger i å flytte inn i kroppen, inn i seksualkraften, i livskraften, og lære å romme den, bevege den og la den vekke deg opp til det fulle, i din sanne unike natur.

Da får du tilgang på glede og nytelse, som den kjappe jakten på nedleggelse og utløsning ikke er i nærheten av å gi deg.

Og, du får tilgang på en tilstedeværelse, styrke, lekenhet og selvtillit på alle områder av livet, som du kan velge å dele med andre, i både seksualitet og samskaping.


Så tør å dykke inn i din egen, unike, vakre, råe og sårbare seksualkraft, i både feminin og maskulin variant, og la det løfte og berike livet ditt på alle plan. <3

45 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page